31-12-06

Wat brengt 2007?

Het jaar 2006 loopt ten einde. Het is goed beursjaar geweest. De meeste analisten blijven positief voor 2007. Het is echter onwaarschijnlijk dat 2007 de beursprestaties van de voorbije 2 jaar kan herhalen. Gemiddeld verwacht men ongeveer een stijging van 10% voor 2007. Het is juist in een stabiel tot licht stijgend beursklimaat dat het schrijven van put-opties een interessant alternatief voor het rechtstreeks kopen van aandelen is. U gaat de plicht aan aandelen te kopen tegen een (lagere) koers in de toekomst indien het aandeel ook effectief onder de gekozen strike noteert. Daarvoor ontvangt u een premie. Door een strike onder de huidige prijs te kiezen en de ontvangen premie bouwt u een reserve in: het onderliggende aandeel mag 10%, 20% of zelfs meer dalen vooraleer u verlies maakt. De premie hebt u sowieso definitief ontvangen. Bij sterk stijgende beurzen is een rechtstreekse aankoop van aandelen beter. Bij het schrijven van puts participeert u slechts minimaal van sterke stijgingen van aandelen. U heeft een opportuniteitskost. Als u voor 2007 echter een stabiele beurs verwacht, is het shorten van puts aangewezen.

10:42 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-12-06

uitgevoerde orders

De verkooporders voor puts op Sinovac Biotech, op Pacific Ethanol, op YM Biosciences en op Evergreen Solar werden gisteren allemaal uitgevoerd. In de linkerkolom kan u de actuele portefeuille bekijken., alsook de openstaande orders.

<a href="http://www.technorati.com/claim/dtupibyz24" rel="me">Technorati Profile</a>

12:13 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-12-06

ethanol en vogelgriep

Het order om de 20 puts januari 2007 met strike USD 2.50 op YM Bioscienes (YMI) terug te kopen (te sluiten) werd aan onze limietkoers van USD 0.05 uitgevoerd. Daardoor realiseren we een winst van EUR 231 op 1 week. Op het geblokkeerde kapitaal van € 3.846,- (USD 5.000) dat als dekking diende voor een eventuele aankoop van de aandelen indien deze op de vervaldag onder de strike zouden noteren, realiseren we een return van 6% op 1 week, of 312 % op jaarbasis. We proberen nu de positie naar april door te rollen (zie post van gisteren). Dit order werd nog niet uitgevoerd, evenals de orders op Evergreen Solar en Golden Star.

Om onze portefeuille verder te diversifiëren geven we 2 nieuwe orders op. Het eerste heeft betrekking op PACFIC ETHANOL (Ticker = PEIX) , een Amerikaanse bedrijf in de alternatieve energie sector. Het is een jong bedrijf dat handelt in ethanol en binnenkort ook zal starten met de productie ervan. Ethaol is een biobrandstof voor wagens. Het aandeel kende nog niet zolang geleden een topkoets van USD 44.50. Het aandeel is vrij speculatief met een hoge volatiliteit als gevolg. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger de prijs van een optie. De koers van het aandeel wordt o.a. sterk beïnvloed door de olieprijs, de Amerikaanse wetgeving en subsidiëring en door klimatologische omstandigheden (ethanol wordt uit maïs gewonnen). Pacific Ethanol noteert nu aan USD 16.24. Prijzen onder USD 15 lijken ons interessante aankoopgelegenheden. Een grafiek van het aandeel kan u via de links in de rechterkolom opvragen. We plaatsen een verkooporder op 5 puts juni 2007 tegen limiet USD 1.90. Onze break-even bedraagt dan USD 13.10 (USD 15- USD 1.90). Als premie ontvangen we USD 950 (5*100*1.90).  Op onze spaarrekening wordt USD 7.500 (= €5.769) geblokkeerd.

Een tweede order plaatsen we op SINOVAC Biotech (Ticker = SVA), een jong Chinees biotech-bedrijf dat onderzoek naar o.a. vogelgriep en SARS doet.  Sinovac is net als Pacific Ethanol vrij speculatief.  Het is afhankelijk van 2 produkten; andere veelbelovende medicijnen zijn in de pipeline.  Het bedrijf wordt door de staat sterk gesubsidieerd.  Het is namelijk in het nationaal belang in de ontwikkeling van China dat epidemieën voorkomen worden.  Sinovav noteert aan USD 2.67.  We geven een order om 25 puts juni 2007 met strike USD 2.50 tegen een limiet van USD 0.45 te verkopen.  Onze break-evenkoers is daarmee USD 2.22 of 20 % onder de huidige koers. Als premie ontvangen we USD 1.125 (bij uitvoering van het order).

14:57 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-12-06

Openstaande orders

Openstaande orders :

  • Sluiting aankoop 20 put YMI januari 2007 USD 2.50 tegen limiet USD 0.05;
  • Opening verkoop 20 put YMI april 2007 USD 2.20 tegen limiet USD 0.35;
  • Opening verkoop 25 put ESLR februari 2007 USD 7.50 tegen limiet USD 0.50;
  • Opening verkoop 30 put GSS februari 2007 USD 2.50 tegen limiet USD 0.20.

11:46 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Evergreen Solar

De puts januari 2007 met strike USD 2.50 op YM Bioscienes (YMI) die we op 19 december aan USD 0.20 verkochten, noteren aan USD 0.05. We zouden deze short positie kunnen sluiten en onze winst nemen. In de regel moet men bijna waardeloze opties terugkopen. We hebben USD 0.15 op een week verdiend. De vervaldag van de optie is 19 januari, dus nog 3 weken om nog slechts USD 0.05 te kunnen verdienen. Dit is een te lage risk/reward verhouding. Daarom besluiten we een terugkooporder (sluitingsaankoop) aan USD 0.05 te plaatsen. Omdat we verder geloven in het aandeel zullen we de positie proberen door te rollen naar april. Dit wil zeggen dat we de januari positie sluiten (en onze winst van € 231 veilig stellen) en opnieuw een zelfde positie met vervaldag april 2007 openen. De puts op YMI met verval in april en met strike noteren USD 0.30-0.35. We leggen de limiet om 20 puts te verkopen op USD 0.35. Men kan dit doorrolorder ook als ’ spread’ aan de bank doorgeven. Men wil met andere woorden netto USD 0.30 ontvangen. We betalen USD 0.05 om de januari puts te sluiten en willen USD 0.35 ontvangen voor de april puts.

Om onze portefeuille verder op te boven geven we ook 1 nieuw order. Het betreft de onderliggende waarde EVERGREEN SOLAR (ESLR). Dit Amerikaans bedrijf is een van de topspelers in het segment zonne-energie en kent een sterke groei. De koers is recent van USD 17 naar USD 7.82 teruggevallen. U kan de chart in de rechterkolom opvragen. De reden daarvoor is een algemene korrektie van aandelen in de sector alternatieve energie. Het bedrijf zelf presteert nog steeds sterk. Door de sterk gestegen olieprijs kenden deze aandelen een enorme (en te snelle) koersexplosie. De terugval willen we aangrijpen om een positie te openen. We kiezen ervoor om 25 puts (tegenwaarde 2500 aandelen) februari 2007 met strike USD 7.50 tegen limiet USD 0.50 te verkopen.

11:39 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-12-06

Naked puts

Als we het over het verkopen of schorten van put opties hebben, wordt daar in het Engels vaak de term ‘ naked puts’ voor gebruikt. Veelal wordt verwezen naar het ongedekt of niet volledig gedekt verkopen van put-opties. Bij het schrijven van put-opties gaat u een aankoopverplichting in de toekomst aan. Daarvoor dient u de tegenwaarde, nodig voor een eventuele aankoopvaan de onderliggende aandelen, beschikbaar te hebben. Onze defensieve aanpak vereist dat het volledige bedrag van de tegenwaarde (100%) van de aankoopverplichting in cash op de spaarrekening geblokkeerd wordt. Onze opties zijn m.a.w. volledig gedekt. Ingeval we uitgeoefend worden en aandelen moeten kopen, hebben we daar de cash voor.

De meeste grootbanken in België hanteren deze regel. Bij effectenbanken en online-banken is deze regel veelal soepeler. U hoeft soms maar de helft of 20% van de aankoopverplichting als dekking (of margin) te hebben. Die dekking kan dan ook nog eens, in plaats van uit cash, uit bv. andere effecten bestaan. Dit verhoogd echter het risico ! Bij een algemene beursdaling zal uw bank ben u komen aankloppen om dekking bij te storten. Zeker als de dekking uit (inmiddels gedaalde) andere aandelen bestaat. In het geval langlopende obligaties als dekking gebruikt werden, zal u deze misschien van vandaag op morgen moeten verkopen, alhoewel u ze veel langer wilde behouden.

Bij niet volledig gedekte put-opties doet u aan leverage. U bouwt m.a.w. een hefboomeffect in, een techniek die ook hedge-fondsen toepassen. Als alles goed gaat, worden hoge return verwezenlijkt. Als het fout loopt zijn de gevolgen dikwijls zeer groot . Denk maar aan het LTCM-debacle: het failliet van het grootste hedge-fonds bracht eind jaren 90 heel het financieel systeem in gevaar.

Nog even een kleine korrektie op de overzichttabel van onze portefeuille (post van gisteren). Bij de berekening van ’ % tot break-even’ is een foutje geslopen. We geven hier aan hoeveel % het onderliggende aandeel nog mag dalen vooraleer op de vervaldag de winst (onze ontvangen premie) volledig weg is. Voor YMI (USD 2.79) is dit 17,5 % (en niet 10,39%). Het break-even niveau is USD2,30 nl. 2,50 (strike) - 0,20 (ontvangen premie). Excuses daarvoor.

13:36 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-12-06

Overzicht

aandeel

koers

datum

strike

aantal

verkoop-

aktuele

resultaat

dekking

resultaat

% tot

ticker

aandeel

expiratie

in USD

puts

koers

koers

in EUR

in EUR

op dekking

break-even

YMI

2,79

190107

2,5

-20

0,2

0,05

231

3.846

6,00%

10,39%

Resultaat open posities

231

Totale waarde

50.231

Resultaat gesloten posities

0

Resultaat 2006

0,46%

Spaarrekening

50.000

Resultaat op jaarbasis

55,20%

Aantal : 1 kontrakt = 100 onderliggende aandelen

Dekking : geblokkeerde tegenwaarde op de spaarrekening (aantal contracten*100*strike)

% tot break-even : hoeveel % mag het onderliggende aandeel dalen vooraleer winst = 0 ?

Resultaat op dekking = winst of verlies / dekking

Resultaat op EUR 50.000 (startkapitaal op 19.12.2006)

Resultaat houdt geen rekening met transactiekosten (-) of intrestopbrengst (-)

1 eur = 1,30 USD

 

20:31 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |