30-04-07

Orderuitvoering

Het order om 5 puts september 2007 met strike USD 12.50 op het biotech-bedrijf ACADIA PHARMA (ACAD – USD 13,65 - YTD:+ 18%) te verkopen, werd tegen de limietkoers van USD 1,60 uitgevoerd. Voor de plicht 500 aandelen te moeten kopen indien ze tegen de vervaldag in september onder de strike van USD 12,50 noteren, ontvingen we  USD 800 (5 * 100 * USD 1,60) op onze rekening. Tegelijkertijd werd de tegenwaarde van een eventuele aankoop op de spaarrekening geblokkeerd, zijnde USD 6.250. Een actuele prijs vindt u hier: http://finance.yahoo.com/q?s=AQYUV.X . Voor meer details over het bedrijf verwijzen we naar onze vorige postings, die u via de tags kan oproepen.  Bekijk ook eens op de verschillende forums wat er door andere beleggers over dit aandeel wordt gezegd.  Via de Boardcentral button inde rechterkolom krijgt u gratis een overzicht van de belangrijkste geplaatste berichten per aandeel.  Gewoon de ticker (bv. ACAD) ingeven.  Op deze forums is veel `noise` (onbelangrijke en onbruikbare informatie en soms ook  pump and dump artikels), maar het komt erop aan het kaf van het koren te scheiden en de relevante info uit de berichten te filteren.  Als u echt `in` een aandeel zit, is het nuttig deze message boards door te nemen, alleen al om te weten wat het sentiment rond een bepaald aandeel is..   

Even nog een bemerking i.v.m. de evolutie van de USD.  U weet dat we voornamelijk op de Amerikaanse beurs handelen.  Door put opties te verkopen gaan we aankoopverplichtingen in USD aan in de toekomst.  Door een daling van de USD kopen we bij eventuele assignments eigenlijk goedkoper aan.  Neem het optieorder op ACAD dat uitgevoerd werd.  Indien het aandeel in september onder USD 12,50 noteert, zullen we uitgevoerd worden en het aandeel moeten kopen.  Het spreekt voor zich dat indien de USD verder daalt, u voor de aandelen minder EUR zal moeten betalen.  Sinds de start van de portefeuille op 19 december 2006 is de dollar van 1,3196 naar 1,3600 gedaald (3 %).  Dit betekent dat u bij een rechstreekse aankoop van de aandelen al 3 % koersverlies op de USD zou geleden hebben.  Via opties kan u dus het wisselkoersrisico van een dalende USD tijdelijk overbruggen. For the record: we zijn van oordeel dat de USD dit jaar naar 1.40 zal afglijden.

10:31 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: acad, usd, message boards |  Facebook |

26-04-07

A next Dendreon

In de voorbije weken hebben we het verschillende keren gehad over het Amerikaanse biotech-bedrijf DENDREON (DNDN – USD 16,80 – YTD: 303 %).  Na een positief advies door de FDA adviesraad over Provenge, een middel tegen prostaatkanker, schoot het aandeel van USD 5 door naar USD 25.  Tegen 15 mei geeft de FDA een definitieve uitspraak over dit medicijn waarvan de omzetprognoses rond USD 1 miljard per jaar liggen.  Een positieve uitspraak zal het aandeel ongetwijfeld opnieuw een boost geven. In de tags DNDN kan u de vorige berichten opvragen.  Koersexplosies zoals deze zijn natuurlijk een droom voor elke belegger.  Iedereen is op zoek naar een volgende Dendreon. De technologie die Dendreon toepast in het onderzoek naar kankerbestrijdende medicijnen is relatief nieuw.  Men probeert medicijnen te ontwikkelen die het menselijk immuunsysteem dwingen om zelf moeilijk geneesbare ziektes zoals kanker of astma te bestrijden.  De zogenaamde toll-like-receptoren (TLR) in het menselijk immuunsysteem kunnen binnenkomende microben identificeren en het immuunsysteem activeren.  De bedoeling van de onderzoekers bij bv. Dendreon is een middel te vinden dat het het immuunsysteem in staat stelt ook deze ziektes te erkennen en te bestrijden. 

Een biotech bedrijf dat haar research ook toespitst op deze therapie is COLEY PHARMACEUTICAL GROUP (COLY – USD 10.12 – YTD: + 4,3 %).  Het bedrijf heeft o.a. met CPG7909 een middel tegen longkanker in ontwikkeling (samen met Pfizer).  Nog dit jaar zou Phase III van het onderzoek afgerond worden.  Bij een positief resultaat moet de koers gemakkelijk kunnen verdubbelen.  Het bedrijf heeft ook nog andere producten in de pipeline.  Het werkt daarvoor samen met GlaxoSmithKline en Sanofi-Aventis. Het bedrijf is nog verlieslatend, maar realiseert in tegenstelling tot Dendreon al een omzet van USD 20 miljoen.  Het bedrijf is schuldenvrij en heeft meer dan USD 100 miljoen in kas.  De hoogste koers over de laatste 12 maand bedoeg USD 16,20; de laagste koers USD 8,10 ( chart: http://stockcharts.com/charts/gallery.html?COLY ).  Aktueel  kan u het aandeel aan USD 10.12 kopen.  Te vermelden is ook dat de short interest (speculanten die aandelen short zijn) maar liefst 30% bedraagt.  Bij positieve berichten (en stijgende koersen) zullen die aandelen moeten terugkopen.  We vinden COLY attractief geprijsd.  Het bedrijf heeft een interessante pipeline en werkt samen met grote pharma-concerns.  Helaas worden er geen opties op COLY verhandeld en kunnen we niets ondernemen voor de optie-portefeuille.  Als u op zoek bent naar een mogelijke tweede Dendreon heeft u met Coley Pharma in ieder geval een te overwegen kandidaat.     

Een aandeel waarop we ook puts geschreven hebben, is zilverproducent COEUR D`ALENE (CDE – USD 4.03 – YTD: - 18%).  Het koersverloop brengt ons tot dusver niet in vervoering. Een opsteker is misschien het volgende interessante artikel: Coeur d´Alene : an overlooked silver opportunity  (http://biz.yahoo.com/seekingalpha/070425/33465_id.html?.v=2 ).

 

09:11 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dndn, coly, cde |  Facebook |

25-04-07

Basisstrategieen

We kregen de vraag binnen om de verschillende basis optiestrategieen en de transactieterminologie nog eens te verduidelijken. Er zijn 4 basisstrategieen:

1. AANKOOP CALL

 • U verwacht een stijging van het onderliggende aandeel;
 • U heeft het recht het aandeel tegen een vastgelegde prijs (srtrike, uitoefenprijs) in de toekomst te kopen;
 • Voor dit recht betaalt u een premie
 • De tijd is in uw nadeel (het aandeel moet binnen een bepaalde periode stijgen);
 • Winst op vervaldag indien koers aandeel > uitoefenprijs + betaalde premie.

2. VERKOOP CALL

 • U verwacht geen stijging van het aandeel boven de strike;
 • U heeft de plicht aandelen te verkopen indien ze boven de strike noteren;
 • Voor die plicht ontvangt u een premie;
 • De tijd is in uw voordeel;
 • Winst op vervaldag indien koers aandeel < uitoefenprijs + ontvangen premie.

3. AANKOOP PUT

 • U verwacht een daling van het onderliggende aandeel;
 • U heeft het recht het aandeel tegen een vastgelegde prijs (srtrike, uitoefenprijs) in de toekomst te verkopen;
 • Voor dit recht betaalt u een premie;
 • De tijd is in uw nadeel (het aandeel moet binnen een bepaalde periode dalen);
 • Winst op vervaldag indien koers aandeel < uitoefenprijs - betaalde premie;

4. VERKOOP PUT

 • U verwacht geen daling van het aandeel onder de strike;
 • U heeft de plicht aandelen te kopen indien ze onder de strike noteren;
 • Voor die plicht ontvangt u een premie;
 • De tijd is in uw voordeel;
 • Winst op vervaldag indien koers aandeel > uitoefenprijs - ontvangen premie.

Orders kunnen alsvolgt doorgegeven worden. Indien een een positie inneemt, is dit een openingstransactie: In het geval u de optie koopt (u gaat long) spreken we over een open buy, buy to open of openingsaankoop).  Dit geldt zowel voor de aankoop van calls als voor de aankoop van puts. In het geval u de optie verkoopt (u gaat short) spreken we over een open sell, sell to open of openingsverkoop.  Dit geldt zowel voor de verkoop van calls als voor de verkoop van puts. 

Opties kan u ofwel op de vervaldag laten vervallen (als er geen intrinsieke waarde is en de optie waardeloos is geworden) of u kan de positie ten allen tijde sluiten d.m.v. een sluitingstranactie.  We spreken dan van een close sell (of sell to close, sluitingsverkoop) en van een close buy ( of buy to close, sluitingsaankoop).

De strategie van de optie-portefeuille bestaat erin puts te verkopen (zie strategie nr. 4).

Posities worden ingenomen als OPEN SELL PUT; als we de positie willen sluiten, doen we dit via een CLOSE BUY PUT.

14:28 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-04-07

Back in business

Bij EVERGREEN SOLAR (ESLR – USD 10.42 – YTD: + 38 %) zijn we back in business.  Het order om 10 puts september 2007 met strike USD 10.00 aan USD 1.15 te verkopen, werd uitgevoerd. Voor de plicht ESLR tegen USD 10 aan te kopen indien ze tegen de vervaldag half september onder USD 10 noteren, ontvangen we dus USD 1.150 (10*100*USD 1,15).  Tegelijkertijd wordt USD 10.000 op de spaarrekening geblokkeerd.  De aktuele optieprijs vindt u hier : http://finance.yahoo.com/q?s=QLUUB.X.

Herinnert u  zich ACADIA PHARMA (ACAD – USD 14.26 – YTD: + 62%) nog.  Dit Amerikaans biotech-bedrijf is actief in het onderzoek naar de ziekte van Parkinson, naar schizofrenie en enkele andere aandoeningen van het zenuwstelsel.  We tipten het aandeel begin februari aan USD 7.00 en schreven ook puts waarop we inmiddels winst genomen hebben (u kan de historie van gesloten trades links in de kolom opvragen). Het bedrijf heeft een aantal interessante producten in de pipeline en is een overnamekandidaat.  Recent kreeg het aandeel een paar positieve analistencommentaren. Het aandeel noteert nu aan USD 14.26.  We geven een order om 5 puts september 2007 met strike USD 12.50 an limiet USD 1.60 te verkopen. Voor een aktuele prijs : http://finance.yahoo.com/q?s=AQYUV.X. Bij uitoefening van het order ontvangen we USD 800 (5*100*USD 1,60).  Op de spaarrekening wordt de tegenwaarde van 500 aandelen of USD 6.250,- geblokkeerd.

17:14 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (1) | Tags: acad, eslr |  Facebook |

20-04-07

Tijdswaarde

Onze optie-portefeuille is nu 4 maand oud.  Met een return van 6,19 % sinds de start en 18,5 % op jaarbasis liggen we op schema om het vooropgestelde doel van 10 a 20 % jaarrendement te halen.  In vergelijking met de Bel-20 (+4,36 %) en de Nasdaq (+ 2,85%) doen we het ook beter.  De Top-7 aandelenportefeuille voor 2007 doet met een winst van 11,2 % nog beter.  De Top-7 aandelenportefeuille is een buy & hold portefeuille waarin we de 7 eerste aandelen opvolgen waarop we puts verkocht hebben. Bij de optie-portefeuille willen we het defensieve karakter nog eens benadrukken.  Een daling van de markt of van de onderliggende aandelen betekent niet noodzakelijk een verlies.  Door de tijdswaarde van de geschreven opties stijgt de waarde van de portefeuille bij gelijkblijvende of licht dalende koersen elke dag.  Een berekening leert dat, indien de koersen van de aandelen waarop we puts verkocht hebben op de optievervaldag dezelfde zijn als gisteren, we extra USD 3.815 verdienen  Dit betekent een opbrengst van USD 46 per dag bij gelijkblijvende aandelenkoersen.  Zelfs indien alle aandelen op de vervaldag 20% lager zouden noteren, maken we nog een extra winst van USD 180 of USD 2 per dag. Een crash van 20% zou ons uiteindelijk niets kosten. Toch een zekere geruststelling, nietwaar? 

10:41 Gepost door in Evaluatie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-04-07

Nieuwe orders

Een opmerkelijke stijger gisteren was ENERGY CONVERSION DEVICES (ENER – USD 39,61 – YTD: + 17%).  Het bedrijf, actief in de sector alternatieve energie, steeg met 5,8 % na berichten over een mogelijke verkoop van haar joint venture in Cobasys LLC, een maker van batterijen voor hybride wagens.  Begin maart noteerde het aandeel nog aan USD 28.  Rond die periode hebben we ook puts op ENER verkocht.  We zijn 2 puts juni met strike USD 30 short.  Omdat we toen geloofden in een herstel van de koers hadden we een `in the money` put verkocht. In-the-money puts hebben naast een tijdswaarde ook een intrinsieke waarde, en hebben dus een hogere delta.  De opties zijn m.a.w. gevoeliger voor bewegingen in het onderliggende aandeel. Voor meer uitleg over de delta van een optie, klik hier: http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/belegge... .  Voor de 2 puts (tegenwaarde 200 aandelen) juni usd 30 hadden we USD 3.60 ontvangen.  De opties noteren nu aan usd 0.40 (actueke prijs: http://finance.yahoo.com/q?s=EQIRF.X) .  We geven een order tot het einde van de maand om de positie aan USD 0.35 te sluiten (close buy of sluitingsaankoop).  Dit betekent niet dat we geen potentieel meer zien in ENER.  Integendeel zelfs, maar de resterende premie is te klein om de positie nog 2 maand aan te houden.  We zouden de positie gewoon kunnen laten uitlopen tot in juni maar dan verdienen we maar USD 70 meer (2*100*USD 0,35) en blijft het kapitaal 2 maand langer geblokkeerd.  Bovendien zouden we het risico behouden ENER te moeten kopen indien ze in juni onder de strike van USD 30 noteren.  Bij uitvoering van het order realiseren we een winst van USD 650 (200 keer 3,60-0,35).  Op het geblokkeerd kapitaal van USD 6.000,- betekent dit een rendement van 11 %, of 61 % op jaarbasis.  We blijven het aandeel volgen.  Bij correctie richting USD 30 is ENER opnieuw een aankoop waard.

Zoals verwacht daalde EVERGREEN SOLAR  (ESLR – USD 10.64 – YTD: + 41%) nog wat verder na de aankondiging van de kwartaalcijfers gisteren.  Zoals in ons vorig bericht aangekondigd, geven we opnieuw een order om puts te verkopen.  We geven een order tot het einde van de maand om 10 puts ESLR september USD 10.00 aan limiet USD 1.15 te verkopen. De laatse optieprijs bedroeg USD 1.06 (actuele prijs : http://finance.yahoo.com/q?s=QLUUB.X).  Bij uitvoering van het order ontvangen we USD 1.150,- (10*100*USD 1,15).  Op de spaarrekening wordt dan USD 10.000,- geblokkeerd.  De break-even koers voor de positie bedraagt USD 8.85 (strike USD 10.00 – premie USD 1,15).           

12:19 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (1) | Tags: ener, eslr |  Facebook |

18-04-07

Met een beetje geduld...

Gisteren publiceerde EVERGREEN SOLAR (ESLR – USD 11.90 – YTD: + 57%) haar cijfers voor het eerste kwartaal van 2007.  Het bedrijf meldde een verlies van USD 0.09 per aandeel, zoals ook door de Street verwacht werd. Men verwacht wel een slechter resultaat voor het tweede kwartaal, wat de aandelenkoers wat onder druk zette.  ESLR daalde gisteren met 1,5 % tot USD 11.90 en noteert after close nog eens 4% lager aan USD 11.40.  We moeten er wel bij zeggen dat het aandeel begin april nog bij USD 9.50 stond.  Kopen zouden we op het moment niet.  De winstvisibiliteit is onzeker (pas in 2009 winstgevend?), er dreigt dilutie door kapitaalsverhogingen en de marges staan door de toenemende concurrentie wat onder druk.  Op dit moment hebben geen positie meer op ESLR in de optie-portefeuille.  De verkochte puts juni met strike USD 7.50 werden met winst teruggekocht.  Als de koers zou terugvallen tot USD 10.00-10.50, lijkt een verkoop van puts opnieuw te overwegen waard.    

Nieuws viel er ook te rapen bij het Canadese biotech-bedrijf YM BIOSCIENCES (YMI – USD 1.65 – YTD: - 42%).  Het bedrijf meldt dat het de toelating krijgt om in Japan de `Phase I clinical trial` te starten voor het product Nimotuzumabde, een kankerbestrijdend middel.  Voor bepaalde kankers is het product al toegelaten in Indie, China, Cuba en Argentie. YMI is de enige verlieslatende positie in onze optie-portefeuille.  In maart moesten we door assignment (uitoefening geschreven puts) 2.000 aandelen tegen USD 2.50 aankopen. YMI was in het begin van het jaar sterk gedaald omdat het onderzoek (in Phase III) naar Tesmilifene (een middel tegen borstkanker) stopgezet werd. Omdat YMI ook nog andere producten in de pipeline heeft, besloten we de positie te behouden en calls met strike USD 2.50 te verkopen.(verplichting om de aandelen te verkopen).  Door de ontvangen premies van de geschreven en intussen aangezegde maart put (USD 0.35 per aandeel) en van de geschreven jauari 2008 call (USD 0.25 per aandeel) bedraagt de break-evenkoers voor de positie nu USD 1.90 (2.50 -0,35 -0,25).  U ziet dat men, met het nodige geduld, via opties de break-even van minder goede posities aanzienlijk kan verlagen.  Op het moment dat we de maart USD 2.50 puts verkochten, noteerde het aandeel USD 2.80. 

15:00 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eslr, ymi |  Facebook |