25-05-07

Orderuitvoering

Het order om calls augustus USD 7.50 op de 1000 aandelen DENDREON (DNDN – USD 6.55 – YTD: + 57%), die we door de uitoefening van de geschreven puts aan USD 7.50 moesten kopen, werd aan onze limiet USD 0.90 uitgevoerd.  We ontvangen als premie USD 900 (0.90*1000). Door het schrijven van deze gedekte calls gaan we de plicht aan onze aandelen tegen een koers van USD 7.50 te verkopen, indien ze tegen de vervaldag in augustus boven deze prijs noteren. 

14:14 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dndn |  Facebook |

22-05-07

Uitoefening

Excuses voor de `vertraging` in onze postings maar we waren een weekje op vakantie. De boog kan niet altijd gespannen staan, nietwaar? Ondertussen werden onze short puts op DENDREON (DNDN – USD 6,80 – YTD: + 63 %) op de vervaldag (vorige vrijdag) uitgeoefend.  Door de verkoop van 10 puts met strike USD 7,50 en vervaldag 18 mei hadden we de plicht aangegaan 1.000 aandelen DNDN te kopen indien ze onder de strike van USD 7,50 zouden noteren.  De closingprijs vorige vrijdag was USD 6,07.  De optie noteerde dus in-the-money waardoor we de aandelen moesten aankopen.  Met de ontvangen premie van USD 1,10 per aandeel bedraagt de break-evenkoers dus USD 6,40.  We maken op de operatie dus een theoretisch verlies van USD 330 (1000 x (6,07 -6,40)).  Dit verlies zouden we effectief realiseren indien we de aandelen omniddellijk opnieuw verkocht hadden (aan 6,07) of de optie op de vervaldag via een sluitingsaankoop hadden teruggekocht.  Nu hebben we de aandelen nog in portefeuille.  De koers stijgt vandaag al opnieuw boven de USD 7,00 uit.  We kunnen nu : A) Een verkooplimiet op de aandelen in de markt leggen.  Bij een verkoop aan bv. USD 7.50 zou de aandelentransactie (aankoop via assignment aan USD 7,50 en verkoop aan USD 7,50) neutraal zijn en bedraagt de winst op de Dendreon positie de oorspronkelijk ontvangen premie van USD 1,10 per aandeel. B) Ofwel call opties op de aandelen verkopen.  Daardoor gaan we de plicht aan de aandelen te moeten verkopen indien ze in de toekomst hoger noteren.  Hiervoor ontvangen we opnieuw een premie waardoor de break-evenkoers van de aandelen verder daalt.  Een call augustus USD 7,50 is ongeveer usd USD 0,90 waard (huidige prijs: http://finance.yahoo.com/q?s=UKOHU.X)  Indien we deze call zouden verkopen, gaan we de plicht aan de aandelen aan USD 7,50 te moeten verkopen indien ze tegen de vervaldag boven deze strike noteren.  We ontvangen USD 0,90 per aandeel of in het totaal USD 900.  De break-evenkoers daalt naar USD 5,50.  We opteren voor deze mogelijkheid en geven een order om 10 call DNDN augustus USD 7,50 aan een limiet USD 0,95 te verkopen.

18:00 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dndn |  Facebook |

09-05-07

Opnieuw Dendreon

Vandaag tuimelt DENDREON (DNDN – USD 17.74 – YTD: 325 %) voor opening van de beurs met ruim 50% tot USD 8.00. Reden daarvoor is dat de Food and Drug Administration (FDA) extra gegevens opvraagt met betrekking tot Provenge, een middel tegen prostaatkanker gebaseerd op cellulaire immuuntherapie.  De FDA geeft dus voorlopig nog geen goedkeuring. De adviescommissie van de FDA gaf in maart nog een positief oordeel  over de veiligheid (17 tegen 0) en over de doeltreffendheid (14 tegen 4) van Provenge. Het bedrijf meldt dat het met de FDA zal samenwerken om de open vragen zo snel mogelijk op te lossen.  Dat is tegenslag voor de portefeuille, maar er is nog niets gebeurd.  We zijn mei puts met strike USD 7.50 short.  We moeten dus aandelen kopen indien ze tegen de vervaldag (volgende vrijdag) onder USD 7.50 noteren. Wij zien deze forse koerscorrectie als een paniekreactie.  De FDA heeft het product niet afgekeurd.  We zien deze niveaus eerder als aankoopgelegenheid en verwachten een tegenreactie.  Daarom geven we ook een extra order op DNDN.  We geven het order om 10 puts mei 2007 met strike USD 5 tegen minimum USD 0.75 te verkopen.  Dit order heeft een tegenwaarde van USD 5.000 (10 *100), een bedrag dat op de spaarrekening geblokkeerd wordt.  De optie vervalt volgende vrijdag (18 mei).  Als we aannemen dat de opening USD 8.00 bedraagt, moet het aandeel dan nog eens met bijna 50% in waarde dalen op 8 beursdagen vooraleer we verlies maken.  Speculatief ? Zeker, maar ons inziens een te overwegen gokje.  

14:28 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dndn |  Facebook |

07-05-07

Winstname

Het order om de 2 puts juni 2007 met strike USD 30 op ENERGY CONVERSION DEVICES ( ENER – USD 37.41 – YTD: - 25 %) tegen USD 0.35 terug te kopen, werd uitgevoerd.  Half februari hadden we de puts aan USD 3.60 verkocht.  Het aandeel noteerde toen rond de USD 30.  Door de terugkoop van de optie (sluitingsaankoop of close buy) realiseren we een winst van USD 650 of EUR 500. Dit betekent een rendement op de geblokkeerde tegenwaarde van USD 6.000,- op de spaarrekeniung van 10,8 %:  Op jaarbasis is dit 48 %.  Vele Amerikaanse blogs en websites over opties, berekenen het resultaat op basis van de prijsevolutie van de premie.  In dit geval bedraagt het resultaat liefst 90 % (verkocht aan 3.60 en teruggekocht aan 0.35). Bij het schrijven van puts is deze berekeningswijze echter misleidend.  Het houdt geen rekening met het effectief gelopen risico en dat is de tegenwaarde bij eventuele uitoefening van de optie.  ENER blijft op onze watchlist en bij een daling richting USD 30 zullen we mogelijk opnieuw gedekte puts verkopen.  

14:53 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ener |  Facebook |

02-05-07

Verkopen of niet ?

Tot dusver was 2007 een goed beursjaar.  Het was eind februari even schrikken toen de beurzen in een paar sessies 6 a 7 % verloren, maar sindsdien gingen de aandelen opnieuw sterk omhoog. Zo steeg de onze Bel-20 en de DAX sinds begin maart met 15 %! De AEX bleef met een stijging van 12% in de buurt. De vraag dringt zich op: wat nu ?  Blijven zitten ? Verkopen en winstnemen?  Na de sterke klim dreigt minstens een consolidatie.  Met nieuwe index-aankopen zouden we even afwachten.  Voor bestaande posities kunnen we de volgende strategieen aanreiken:

  1. Verkoop calls op de aandelen in portefeuille;
  2. Verkoop de helft van uw positie;
  3. Switch uw klassieke indexfondsen in kortlopende indexfondsen met kapitaalsgarantie.

Door de verkoop van calls op aandelen die u in bezit heeft, gaat u de plicht aan deze aandelen te moeten verkopen aan een voorafbepaalde (hogere) prijs.  Voor die plicht ontvangt u een premie die u in mindering van uw aankoopprijs kan brengen.  U heeft bv. aandelen XYZ aan EUR 20 gekocht en de actuele prijs bedraagt EUR 23,50.  U kan dan een call met strike EUR 25 verkopen.  U gaat dan de plicht aan de aandelen XYZ tegen EUR 25 te verkopen indien ze tegen de vervaldag boven die strike noteren.  Voor die verplichting ontvangt u bv. EUR 1.  Indien u uitgeoefend wordt (prijs stijgt boven EUR 25 tegen het einde van de periode), moet u verkopen aan EUR 25.  U realiseert dan EUR 1,50 meer dan de actuele prijs van EUR 23,50 en u heeft bovendien EUR 1 per aandeel als premie ontvangen.  Indien de koers niet boven EUR 25 uitstijgt, behoudt u de positie en door de ontvangen premie is uw aankoopkost naar EUR 19 gedaald. Deze strategie werkt goed bij zijwaarts tot licht stijgende beurzen.  Indien u vreest voor een grotere beurscorrectie biedt de aankoop van puts (=recht tegen bepaalde prijs te verkopen) meer neerwaartse bescherming.  In dit geval dient u wel de optiepremie te betalen, net zoals u voor elke andere verzekering een premie betaalt.

Een eenvoudige strategie is een gedeeltelijke winstname.  U verkoopt bv. de helft van de positie en behoudt de andere helft.  Door de gerealiseerde winst op de ene helft heeft u de andere helft tegen een veel goedkopere gemiddelde aankoopprijs in de boeken.  U heeft bovendien munitie (cash dus) om bij dalende beurzen (bij) te kopen.   

Een derde mogelijkheid bestaat erin het huidige hoge niveau `vast te klikken`.  Dit kan u doen door uw klassieke fondsen of aandelen die de index goed volgen (beta-factor van ong. 1) te verkopen en te herbeleggen in kortlopende fondsen of gestructureerde producten met kapitaalsgarantie.  U heeft dan de zekerheid dat u minstens de huidige waarde behoudt en u participeert verder van toekomstige beursstijgingen.   We verwijzen naar uw bankier voor een product naar maat.  Het aanbod is uitgebreid.  Een mooi voorbeeld, weliswaar zonder volledige kapitaalsgarantie, is de ING Best Strike Europe II.  Het interessante aan deze note op 5 jaar is het innovatief instapmechanisme.  Gedurende het eerste jaar wordt elke dag de slotkoers van de index (EuroStoxx50) vastgesteld.  De laagste koers van al deze slotkoersen wordt de instapkoers genoemd.  Het is vanaf deze instapkoers dat u voor 100% profiteert van de stijging van de index.  U stapt dus automatisch in de markt op het meest gunstige moment de komende 12 maanden.  U hoeft zich dus geen zorgen te maken omtrent de juiste timing van een aankoop. Interessant dus als u op lange termijn posiief blijkt voor de beurs, maar op korte termijn (tot 1 jaar) lagere koersen verwacht.  Bovendien is een bescherming tegen een daling van 20% van de beurs ingebouwd.  We verwijzen graag naar onze fondsen-portefeuille (http://fondsen.skynetblogs.be/ ) voor meer informatie.

13:56 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |