27-12-06

ethanol en vogelgriep

Het order om de 20 puts januari 2007 met strike USD 2.50 op YM Bioscienes (YMI) terug te kopen (te sluiten) werd aan onze limietkoers van USD 0.05 uitgevoerd. Daardoor realiseren we een winst van EUR 231 op 1 week. Op het geblokkeerde kapitaal van € 3.846,- (USD 5.000) dat als dekking diende voor een eventuele aankoop van de aandelen indien deze op de vervaldag onder de strike zouden noteren, realiseren we een return van 6% op 1 week, of 312 % op jaarbasis. We proberen nu de positie naar april door te rollen (zie post van gisteren). Dit order werd nog niet uitgevoerd, evenals de orders op Evergreen Solar en Golden Star.

Om onze portefeuille verder te diversifiëren geven we 2 nieuwe orders op. Het eerste heeft betrekking op PACFIC ETHANOL (Ticker = PEIX) , een Amerikaanse bedrijf in de alternatieve energie sector. Het is een jong bedrijf dat handelt in ethanol en binnenkort ook zal starten met de productie ervan. Ethaol is een biobrandstof voor wagens. Het aandeel kende nog niet zolang geleden een topkoets van USD 44.50. Het aandeel is vrij speculatief met een hoge volatiliteit als gevolg. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger de prijs van een optie. De koers van het aandeel wordt o.a. sterk beïnvloed door de olieprijs, de Amerikaanse wetgeving en subsidiëring en door klimatologische omstandigheden (ethanol wordt uit maïs gewonnen). Pacific Ethanol noteert nu aan USD 16.24. Prijzen onder USD 15 lijken ons interessante aankoopgelegenheden. Een grafiek van het aandeel kan u via de links in de rechterkolom opvragen. We plaatsen een verkooporder op 5 puts juni 2007 tegen limiet USD 1.90. Onze break-even bedraagt dan USD 13.10 (USD 15- USD 1.90). Als premie ontvangen we USD 950 (5*100*1.90).  Op onze spaarrekening wordt USD 7.500 (= €5.769) geblokkeerd.

Een tweede order plaatsen we op SINOVAC Biotech (Ticker = SVA), een jong Chinees biotech-bedrijf dat onderzoek naar o.a. vogelgriep en SARS doet.  Sinovac is net als Pacific Ethanol vrij speculatief.  Het is afhankelijk van 2 produkten; andere veelbelovende medicijnen zijn in de pipeline.  Het bedrijf wordt door de staat sterk gesubsidieerd.  Het is namelijk in het nationaal belang in de ontwikkeling van China dat epidemieën voorkomen worden.  Sinovav noteert aan USD 2.67.  We geven een order om 25 puts juni 2007 met strike USD 2.50 tegen een limiet van USD 0.45 te verkopen.  Onze break-evenkoers is daarmee USD 2.22 of 20 % onder de huidige koers. Als premie ontvangen we USD 1.125 (bij uitvoering van het order).

14:57 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-12-06

Evergreen Solar

De puts januari 2007 met strike USD 2.50 op YM Bioscienes (YMI) die we op 19 december aan USD 0.20 verkochten, noteren aan USD 0.05. We zouden deze short positie kunnen sluiten en onze winst nemen. In de regel moet men bijna waardeloze opties terugkopen. We hebben USD 0.15 op een week verdiend. De vervaldag van de optie is 19 januari, dus nog 3 weken om nog slechts USD 0.05 te kunnen verdienen. Dit is een te lage risk/reward verhouding. Daarom besluiten we een terugkooporder (sluitingsaankoop) aan USD 0.05 te plaatsen. Omdat we verder geloven in het aandeel zullen we de positie proberen door te rollen naar april. Dit wil zeggen dat we de januari positie sluiten (en onze winst van € 231 veilig stellen) en opnieuw een zelfde positie met vervaldag april 2007 openen. De puts op YMI met verval in april en met strike noteren USD 0.30-0.35. We leggen de limiet om 20 puts te verkopen op USD 0.35. Men kan dit doorrolorder ook als ’ spread’ aan de bank doorgeven. Men wil met andere woorden netto USD 0.30 ontvangen. We betalen USD 0.05 om de januari puts te sluiten en willen USD 0.35 ontvangen voor de april puts.

Om onze portefeuille verder op te boven geven we ook 1 nieuw order. Het betreft de onderliggende waarde EVERGREEN SOLAR (ESLR). Dit Amerikaans bedrijf is een van de topspelers in het segment zonne-energie en kent een sterke groei. De koers is recent van USD 17 naar USD 7.82 teruggevallen. U kan de chart in de rechterkolom opvragen. De reden daarvoor is een algemene korrektie van aandelen in de sector alternatieve energie. Het bedrijf zelf presteert nog steeds sterk. Door de sterk gestegen olieprijs kenden deze aandelen een enorme (en te snelle) koersexplosie. De terugval willen we aangrijpen om een positie te openen. We kiezen ervoor om 25 puts (tegenwaarde 2500 aandelen) februari 2007 met strike USD 7.50 tegen limiet USD 0.50 te verkopen.

11:39 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-12-06

Overzicht

aandeel

koers

datum

strike

aantal

verkoop-

aktuele

resultaat

dekking

resultaat

% tot

ticker

aandeel

expiratie

in USD

puts

koers

koers

in EUR

in EUR

op dekking

break-even

YMI

2,79

190107

2,5

-20

0,2

0,05

231

3.846

6,00%

10,39%

Resultaat open posities

231

Totale waarde

50.231

Resultaat gesloten posities

0

Resultaat 2006

0,46%

Spaarrekening

50.000

Resultaat op jaarbasis

55,20%

Aantal : 1 kontrakt = 100 onderliggende aandelen

Dekking : geblokkeerde tegenwaarde op de spaarrekening (aantal contracten*100*strike)

% tot break-even : hoeveel % mag het onderliggende aandeel dalen vooraleer winst = 0 ?

Resultaat op dekking = winst of verlies / dekking

Resultaat op EUR 50.000 (startkapitaal op 19.12.2006)

Resultaat houdt geen rekening met transactiekosten (-) of intrestopbrengst (-)

1 eur = 1,30 USD

 

20:31 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-06

Golden Star een gouden ster ?

Het sentiment rond goudbeleggingen blijft positief.  Voor 2007 verwachten we geen sterke neerwaartse korrektie in de prijs, die aktueel rond USD 620 noteert.  De hoge goudprijs is natuurlijk goed nieuws voor goudmijnen.  Na een sterk 2005 hebben de meeste goudmijnaandelen een vlak koersverloop in 2006 laten optekenen.  Omdat de hogere goudprijs al in de koersen verrekend is, zouden we niet meteen goudmijnen kopen.  Het lijkt ons beter te wachten tot er een daling van 20 a 30% opgetreden is.  In die optiek is het shorten van out-of-the-money (OTM) puts een mogelijkheid.  Bij en OTM put verkoopt u een optie waarbij de strike onder de aktuele marktprijs ligt.  U gaat de plicht aan om in de toekomst het onderliggende aandeel te kopen indien het op een gekozen vervaldag onder die strike noteert.  Voor die plicht ontvangt u een premie.  Dit betekent dat het onderliggende aandeel 10%, 20% of zelfs meer moet dalen vooraleer u moet kopen.  Als de aandelen niet zakken, heeft men toch nog de premie ontvangen.

Konkreet zouden we puts schrijven op GOLDEN STAR RESOURCES (GSS), een junior goudproducent met exploitaties in West-Afrika en Zuid-Amerika.  Deze Canadese goudmijn is winstgevend en heeft een beurskapitalisatie van USD 600 mio.  Voor meer research en grafieken verwijs ik graag naar gespecialiseerde sites (zoals in de rechterkolom).  We zullen zo snel mogelijk ook charts opnemen in onze berichten; voorlopig ontbreekt ons nog te technische kennis om dit te integreren in de postings.  Deze blog bestaat tenslotte nog geen week.

Golden Star noteert aan USD 2.94.  Puts USD 2.50 met expiratie 16 februari 2007 noteren aan USD 0.15-0.20.  We geven een order om 30 kontrakten (3000 aandelen) aan USD 0.20 te verkopen.  Dit betekent dat onze break-even dan op USD 2.30 ligt, of 22% lager dan de laatste marktprijs.  Als Golden Star op 16 februari boven USD 2.30 staat, heeft u in ieder geval winst gemaakt.  Indien Golden Star lager dan USD 2.30 zou staan (en u dus moet kopen aan USD 2.50) heeft u de aandelen 22% lager dan de aktuele koers aangekocht.

10:21 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-12-06

update

YM Biosciences (YMI) noteert nog steeds aan USD 2,50.  De closing-prijs van onze USD 2,50 januari 2007 was gisteren USD 0,10.  Deze optie hadden we pas eergisteren aan USD 0,20 verkocht.  Onze theoretische winst op de positie bedraagt nu USD 200, nl. 2000 aandelen*(0,20 -0,10).

De prijs van een optie bestaat uit 2 komponeneten: een intrinsieke waarde en een tijdswaarde.  Indien de prijs van het onderliggende aandeel (YMI noteert aan USD 2,70) boven de uitoefenprijs (USD 2,50) staat, heeft een putoptie geen intrinsieke waarde (de optie is dan out-of-the-money).  De waarde van onze optie bestaat enkel uit tijdswaarde (of verwachtingswaarde).  Naargelang de resterende looptijd afneemt, neemt ook de waarschijnlijkheid af dat YMI nog onde de strike (uitoefenprijs) valt.  Kortlopende putopties die out-of-the-money zijn (m.a.w. de aktuele aandelenprijs ligt boven de uitoefenprijs) verliezen dan ook relatief snel aan waarde.  Dit fenomeen zullen we ook uitspelen in onze optietransacties.

15:04 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-12-06

watchlist

De portefeuille die we opbouwen zal voornamelijk bestaan uit 3 sectoren met toekomst.  Naast beloftevolle biotech bedrijven (zoals YM Biosciences) willen we ook defensief exposure opbouwen in bedrijven die actief zijn in alternatieve energieen en in grondstoffen.

Op onze watchlist staan konkreet:

  • 1. Biotech . : naast YMI ook Sinovac Biotech (SVA) en Anadys Pharma (ANDS);
  • 2. Alternatieve energie : Evergreen Solar (ESLR), Pacific Ethanol (PEIX) en Quantum Fuel Systems (QTWW);
  • 3. Grondstoffen : Coeur d´Alene (CDE) en Golden Star Resources (GSS).

In de komende dagen zullen we meer in detail gaan en naargelang de marktsituatie ook een order plaatsen.

 

18:12 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-12-06

eerste order

Alhoewel de officiele start van de portefeuille pas over 2 weken is, wil ik toch al een optie-order op het beloftevolle Canadese biotech bedrijf YM Biosciences (YMI) geven. Het order ziet er als volgt uit (zo kan u het ook aan uw bank meedelen):OPEN VERKOOP 20 KONTRAKTEN PUT YM BIOSCIENCES USD 2.50 MET EXPIRATIE JANUARI 2007 TEGEN LIMIET USD 0.20.De prijs bij het sluiten van de beurs vrijdag bedroeg : 0.10 - 0.20We gaan de plicht aan 2000 aandelen YMI te kopen aan USD 2.50 indien ze op de vervaldag (19 januari 2007) onder USD 2.50 noteren en hopen voor deze plicht USD 0.20 per aandeel of in het totaal USD 400 te ontvangen. Voor de periode van de optie wordt de tegenwaarde van de transactie nl. USD 5.000 (2000 aandelen tegen 2.50) als dekking op de spaarrekening geblokkeerd. U investeert dus geen kapitaal op dit moment. Indien het order uitgevoerd wordt, wordt USD 400 op uw rekeining bijgeschreven. We opteren voor omwisseling in EUR (tegen 1.30) zodat de te ontvangen premie € 307 bedraagt.

15:16 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |