17-12-06

transactiekosten en de USD

Gemakkelijkheidshalve zullen we met de transactiekosten geen rekening houden. De gangbare transactiekosten bij de Belgische grootbanken zijn correct en niet te duur. U betaalt zelden meer dan € 100. Bij online brokers betaalt u zelden meer dan € 25. Deze kosten worden gekompenseerd door de intrest op het geld op de spaarrekening, dat dient als dekking voor de geschreven puts. Bij € 50.000 en een intrestvoet van 2%, maakt dit € 1.000 uit. Deze intrest, die we ook niet in rekening nemen, kompenseert dus de transactiekosten. De ontvangen premies brengen bovendien ook intrest op. Ook zullen we geen rekening houden met de evolutie van de USD. We rekenen met een koers van 1 € = 1.30 USD. Bij het schrijven van puts gaat u een aankoopverplichting aan in de toekomst. Als u een put op een Amerikaans aandeel schrijft, en u wordt uitgeoefend dan heeft u er belang bij de de USD lager noteert. Wij verwachten tegen eind 2007 een lagere USD, nl. 1.40 tot 1.45 voor 1 €.

13:37 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-12-06

YMI : concreet

YM Biosciences noteert vandaag USD 2.80. Een put januari 2007 met strike USD 2.50 (uitoefenprijs) noteert bij USD 0.15 - 0.25. Als we deze put verkopen, nemen we de plicht op ons aandelen te kopen aan USD 2.50 als ze op de derde vrijdag van januari onder USD 2.50 zouden sluiten. We kunnen proberen deze optie te verkopen tegen USD 0.20. Als dit ons lukt,ontvangen we voor elk contract (1 contract heeft betrekking op 100 aandelen) USD 20. Bij verkoop van bv. 10 contracten ontvangen we 10*100*0.20 = USD 200. Tegelijkertijd wordt USD 2.500 op onze spaarrekening geblokkeerd in geval we zouden moeten kopen.YMI kan op de derde vrijdag van januari USD 0.30 (2.80-2.50) of bijna 11% lager staan, vooraleer u de aandelen tegen USD 2.50 moet kopen. Rekening houdend met de ontvangen premie van USD 0.20 per aandeel is uw break-even punt dus : USD 2.50 (strike) - 0.20 (premie) = USD 2.30. Het aandeel moet maw meer dan 17% lager staan over een maand voordat verlies gemaakt wordt. Als het aandeel op de vervaldag boven de strke van USD 2.50 noteert, moet u niet kopenen is uw winst de ontvangen premie. Bij niet uitoefening behaalt u zo op een maand tijd een rendement van 8 % op de geblokkeerde cash , die u zelfs niet hoefde te investeren. Op jaarbasis wordt dit een rendement van 96 %. We volgen de berichtgeving over YMI op de voet. Begin januari bekijken we de situatie en zullen we desgevallend een positie nemen. We keep you posted.

20:54 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aandeel in de kijker : YM Biosciences (YMI)

Alhoewel we pas van start gaan op 1 januari wil ik nu al een even kort een aandeel waarop we waarschijnlijk puts zullen verkopen aan jullie voorstellen. Het gaat om YM Biosciences (symbool of ticker = YMI). Het is een kleine Canadese biotech firma, die op dit moment nog geen toegelaten medicijnen verkoopt, maar wel verschillende produkten in portefeuille heeft die ver gevorderd zijn in de testonderzoeken. In de eerste helft van 2007 zullen de resultaten van de III-fase in het ondrezoek voor Tesmilifene (medicijn tegen bortskanker) bekend gemaakt worden. Een ander produkt in de derde(en laatste) onderzoeksfase is Nimotuzumab, een middel tegen halskanker. Verder heeft het bedrijf nog een produkt in de tweede fase nl. Aeroleff (pijnstiller voor kankerpatienten). Een positief bericht of een toelating van een produkt zal de koers sterk doen opveren. Het bedrijf beschikt over USD 90 mio. en met een cash-burn van ong. USD 35 mio. per jaar heeft het bedrijf genoeg financiele reserves. Zelfs als positieve berichten voorlopig uitblijven zien we de koers niet echt onder USD 2.50 vallen (aktueel USD 2.80). Klik voor meer research, cijfers en grafieken op het sybool YMI via Yahoo Finance in de linkerkolon.

20:33 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

nadelen van opties schrijven

1. Bij een sterke stijging van het onderliggende aandeel had u beter het aandeel zelf (of een call erop) gekocht. Bij het schrijven van puts ontvangt u enkel een premie voor de verplichting die u aangaat om te kopen als het aandeel onder de strike valt. In tijden van sterke beurshausse is onze strategie dus niet de beste; u zal geld verdienen, maar minder dan de persoon die de aandelen zelf heeft.2. Niet alle banken bieden deze mogelijkheid, dus vooraf even informeren. Veelal dient u private banking client te zijn. Die voorwaarde is er bij bv. Dexia niet; Best vooraf even met de bank bespreken; u moet trouwens ook een optie-contract ondertekenen.

17:06 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

voordelen van opties schrijven

1. U hoeft geen geld te investeren. De tegenwaarde van uw koopverplichting wordt veiligheidshalve op uw spaarrekening gebokkeerd, voor het geval u uitgeoefend wordt.2. Uw geld op uw spaarrekening en de ontvangen premies blijven dus intrest genereren. Zo verdient u al ruim 2% op jaarbasis.3. Uw transactiekosten zijn veel lager dan bij effectief verhandelen van aandelen. We spreken hier over € 30 tot € 150 naargelang de grootte van de transactie.4. U wint als het aandeel niet drastisch daalt. Door een strike-prijs onder de aktuele marktprijs te kiezen bv. 20% onder de marktprijs, moet u enkel de aandelen kopen als ze meer dan 20% gezakt zijn. En daarvoor krijgt u nog geld ! Bij een rechstreekse aandelenkoop zou u in het boven beschreven geval al meteen 20 % verloren hebben. 5. U verdient met deze defensieve strategie dus ook geld op een stabiele en (niet te sterk) dalende beurs.

16:55 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

opties verkopen

Vanaf 1 januari kan u hier dus een reele optie-portefeuille opvolgen. De strategie bestaat erin om put-opties op aandelen te verkopen. Door puts te verkopen (schrijven in het jargon) heeft u de plicht een aandeel te kopen als het op de vervaldag van de optie (1 maand tot een paar jaar) onder een voorafbepaald niveau (uitoefenprijs of strike) noteert. Voor die verplichting krijgt u onmiddellijk een premie op uw rekening goedgeschreven. Die premie is definitief verworven.Op de vervaldag zij er dus 2 mogelijkheden: 1. het aandeel noteert boven de strike > in dat geval gebeurt er niets (uw winst is de ontvangen premie).2. het aandeel noteert onder de strike > in dit geval worden de aandelen voor u gekocht (u wordt uitgeoefend) tegen de strike-prijs. U moet dus in dit geval aandelen kopen tegen een hogere prijs dan de marktprijs. Door het feit dat u al een premie ontvangen heeft, hoeft dit niet noodzakelijk te betekenen dat u verlies maakt. Indien de ontvangen premie groter is dan het verschil tussen de marktprijs en de strike, maakt u toch nog winst.Een positie kan natuurlijk ook voor de vervaldatum tegen de marktprijs teruggekocht worden.Meer uitleg en details volgen in de volgende weken.

16:39 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6