20-03-07

niet 70% maar 103% op 1 dag!

ACADIA PHARMA (ACAD – USD 13.61) steeg gisteren uiteindelijk met 103% !  Dit als gevolg van de positieve resultaten in de tweede onderzoeksfase van ACP-103, een middel tegen schizofrenie. Bank of America heeft het koersdoel naar USD 24.50 verhoogd.  Zoals u uit onze portefeuille (links opvraagbaar) kan opmaken, zijn we 10 juni puts met strike USD 5.00 short; we moeten m.a.w. 1.000 aandelen ACAD kopen indien ze tegen de vervaldag onder die strike noteren.  Daarvoor hadden we usd 0.50 per aandeel ontvangen.  De prijs van de optie moet nu ongeveer 0.15 bedragen. We zouden nu 3 maand kunnen wachten tot de optie waardeloos afloopt. Het geblokkeerde kapitaal op de spaarreking (USD 5.000) blijft dan evenwel tot de vervaldag in juni geblokkeerd.  We opteren ervoor een terugkooporder (close buy) te plaatsen aan USD 0.10.  Bij uitvoering realiseren we dan een winst van USD 400 en kunnen we het vrijgekomen kapitaal voor nieuwe posities aanwenden.

13:29 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: acad |  Facebook |

14-03-07

Overnamegerucht

Het order om een call januari USD 2.50 op de 2000 aandelen YM Biosciences (YMI), die we door de uitoefening van de geschreven puts aan USD 2.50 moesten kopen, werd aan onze limiet USD 0.25 uitgevoerd.  We ontvangen als premie USD 500 (0.25*2000). Verder viel de koersstijging van goudproducent Crystallex (KRY – USD 3.22) op.  Het aandeel, waarop we ook puts met een strike van USD 2.50 verkocht hebben, steeg maandag met 16 % na overnamegeruchten door de grootste Russische goudmijn. Gisteren verloor het aandeel echter terrein, in solidariteit met de markt  

14:11 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ymi, kry |  Facebook |

12-03-07

Uitoefening

Vorige vrijdag werden de puts die we op YM BIOSCIENCES (YMI - USD 1.58) verkocht hadden, uitgeoefend. Onze positie bestond uit 20 puts april USD 2.50 die we aan USD 0.35 verkocht hadden. Door de verkoop van deze puts waren we de plicht aangegaan 2.000 aandelen te kopen indien ze tegen de vervaldag van het optiecontract onder de strike van USD 2.50 zouden noteren. YMI noteert nu aan USD 1.58. U herinnert zich dat we met dit aandeel de pech hadden dat het onderzoek naar hun meest beloftevolle medicijn wegens te weinig resultaten werd stopgezet. Daardoor verloor het aandeel in een dag bijna de helft van zijn waarde. Een uitoefening (of in het Engels ‘asssignment’) door de tegenpartij, die het recht heeft de aandelen tegen de strikeprijs te verkopen, kan bij in-the-money putopties ten allen tijde gebeuren. In de praktijk zullen ‘assignments’ veelal op de laatste handelsdag van het optiecontract doorgevoerd worden. Enkel bij zeer diep in-the-money opties (opties met een hoge intrinsieke waarde) gebeurt het wel eens dat de tegenpartij vroeger uitoefent; de kans dat YMI binnen de maand nog boven USD2.50 zal stijgen, is immers uiterst miniem. Omdat we van mening zijn dat YMI nog wel degelijk potentiaal heeft en zich op termijn kan herstellen, hadden we de verlieslatende positie niet gesloten en dat doen we nu ook niet. YMI heeft nog andere producten in de pipeline. Het zal natuurlijk even duren vooraleer het bedrijf voldoende hersteld is van deze moeilijke periode. Vorige week kwam de Amerikaanse broker Unterberg Towbin trouwens met een koopadvies voor het aandeel. Hun prijsdoel op1 jaar is USD 3.50. Wat we nu gaan doen, is nieuw voor de portefeuille. We hebben dus 2.000 aandelen YMI aan USD 2.50 gekocht. We gaan nu de plicht aan die 2.000 aandelen te verkopen indien ze tegen januari 2008 boven de USD 2.50 noteren. We verkopen (of schrijven) m.a.w. callopties. Daar waar we bij het schrijven van putopties de plicht aangaan aandelen te kopen (met geld dat op de rekening staat) indien ze onder de strike noteren, gaan we bij het schrijven van callopties de plicht aan aandelen (die we in portefeuille hebben) te verkopen indien ze boven de strike noteren. Daarvoor ontvangen we opnieuw een premie. We geven het volgende order: opening verkoop 20 calls YMI januari 2008 met strike USD 2.50 aan een verkooplimiet van USD 0.25 ( optieticker = YHPAZ.X). Voor de puts haden we USD 0.35 per aandeel ontvangen. Indien het order voor de calls uitgevoerd wordt, ontvangen we daar bovenop nog eens USD 0.25 per aandeel. Daardoor zakt onze break-even naar USD 1.90 (aankoopprijs van USD 2.50 - putpremie van USD 0.35 - callpremie van 0.25). Indien YMI over 10 maand boven de USD 2.50 zou noteren en we moeten verkopen aan USD 2.50 realiseren we een winst van USD 1.200,- (2.50-1.90 = 0.60 per aandeel), tegenover actueel nog een verlies van bijna USD 2.000. Indien het aandeel niet zoveel hersteld, kunnen we opnieuw calls verkopen en zodoende de break-even nog doen dalen. We hebben dan wel wat geduld nodig. Door het schrijven van calls kunnen we op termijn een verlieslatende positie toch nog winstgevend maken, zonder dat het aandeel zelf veel moet herstellen. Verdere assignments voor de portefeuille komen er niet onmiddellijk aan; bijna alle aandelen noteren boven de gekozen putstrike. Het order om nogmaals puts op goudproducent GOLDEN STAR RESOURCES (GSS - USD 4.06) te verkopen, annuleren wel . Het aandeel is te sterk gestegen, zodat de premies die we zouden ontvangen voor USD 2.50 putstrikes te klein geworden zijn. GSS blijft wel onze favoriet in de goudsector. Met een return van +38 % dit jaar doen ze het ook beter dan de meeste andere goudmijnen.

15:29 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ymi, gss |  Facebook |

21-02-07

Koersmanipulatie ?

Gisteren meldde de Canadese goudproducent Golden Star Resources (GSS) dat het 65 miljoen nieuwe aandelen will uitgeven.  Dit is veel wetende dat er op dit moment maar een goede 200 miljoen aandelen circuleren.  Dit is voor de aandelenkoers natuulijk geen goed nieuws. Het aandeel daalde daardoor met bijna 9 % tot USD 3.52. Het artikel is hier te lezen: http://biz.yahoo.com/bizj/070220/1420506.html?.v=1 . Het is opvallend dat de 2 belangrijkste banken uit het consortium nl. Bank of Montreal en Wellington West Capital Markets vorige week nog het koersdoel van GSS verhoogden wat leidde tot sterke koerststijgingen.  Als dit geen manipulatie is...het geeft ons in ieder geval toch te denken. Voor onze optie-portefeuille heeft de daling van gisteren geen invloed.  We hadden onze short puts augustus USD 2.50 tegen USD 0.05 teruggekocht.  De daling van gisteren (en misschien ook de komende dagen) geeft ons wel de mogelijkheid opnieuw een positie op te bouwen.  Daarom geven we een nieuw order om 25 puts januari 2008 met strike USD 2.50 tegen 0.25 te verkopen.  De premie lijkt laag voor een lange looptijd, maar bij uitvoering realiseren we toch nog een rendement van 10% op het geblokkeerde kapitaal. GSS kan USD 1.00 of 30% dalen vooraleer de strike bereikt is. 

Verder staat in het magazine `Vaccine`te lezen dat de eerste onderzoeken naar VLP, een nieuw griepvaccin van NOVAVAX Biotech (NVAX), sterke resultaten opleveren (meer info:   http://biz.yahoo.com/prnews/070221/phw002.html?.v=87) :  Het aandeel stijgt voor de opening van de beurs met 3 %.

Morgen komt de zilvermijn Coeur d`Alene (CDE) miet resultaten.  We verlagen onze terugkoop limiet op de geschreven juni puts USD 5.00 van USD 0.60 naar USD 0.50.

15:30 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gss, cde, nvax |  Facebook |

18-02-07

Goudswitch

Zowel het order om de positie in goudproducent GOLDEN STAR RESOURCES (GSS) te sluiting als het order om puts op die andere goudproducent CRYSTALLEX (KRY) te schrijven werden uitgevoerd. De 40 verkochte contracten op de put augustus USD 2.50 Golden Star Resources werden aan USD 0.05 teruggekocht. We hadden ze verkocht aan USD 0.20 en realiseren aldus een winst van USD 600 (40*1000*(0.20-0.05)) . Op het geblokkeerde kaptaal van USD 10.000, sat nu opnieuw vrij komt, betekent dit een rendement van 6% en dit op 2 weken. Het order om 10 puts Crystallex april USD 2.50 tegen USD 0.25 te verkopen werd eveneens uitgevoerd. Voor de plicht Crystallex tegen midden april aan USD 2.50 te moeten kopen, indien ze lager dan 2.50 zouden noteren, ontvangen we USD 250 (10*100*0.25). We kunnen m.a.w. 10 % winst op 2 maanden boeken, indien KRY niet onder de strike van USD 2.50 daalt. De laatste koers bedraagt USD 3.27. Het aandeel mag dus 30% dalen zonder vooraleer de strike bereikt is.

11:15 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gss, kry, goud |  Facebook |

11-02-07

Nieuwe orders

Zonne-energie aandelen maakten de laatste 2 weken een goede beurt. Onze favoriet EVERGREEN SOLAR (ESLR) steeg van USD 7,25 naar boven de USD 9 uit. Sinds donderdag moet de sector, samen met de Nasdaq, wat achteruit. Evergreen Solar noteert nu bij USD 8,58. Momenteel hebben we in onze optie-portefeuille geen positie meer. De geschreven februari puts met strike USD 7.50 hebben we al met winst teruggekocht. We geloven fundamenteel in de toekomst van het bedrijf . Ook het technisch platje zit er beter uit; de dalende trend lijkt gebroken en rond USD 7.50 vertoont het aandeel nu een goede support. Zonder een grotere beursmalaise zien we Evergreen Solar niet substantieel onder USD 7.50 dalen. Vandaar dat we een order geven om 10 puts juni 2007 met strike USD 7.50 te verkopen aan USD 0.50. U kan via deze link de optieprijs opvragen : http://finance.yahoo.com/q?s=QLURU.X. Dit order heeft een tegenwaarde van USD 7.500,- (100*10*7,50), het bedrag dat geblokkeerd wordt op de spaarrekening. Als premie hopen we USD 500 (100*10*0,50) te ontvangen , of 6,6 % van het geblokkeerde kapitaal. De break-evenkoers van de ositie is USD 7.00 (strike - ontvangen premie). Als Evergreen Solar tegen juni van dit jaar boven USD 7.00 noteert, is er dus winst.

Een opmerkelijke daler vrijdag was het Amerikaanse ENERGY CONVERSION DEVICES (ticker symbool = ENER). Dit bedrijf doet aan ontwikkeling en commercialisering van materialen, producten en productietechnologieën op het gebied van alternatieve energie. Het bedrijf levert o.a. fotovoltaïsch materiaal voor de opwekking van schone energie door het omzetten van zonlicht in electriciteit. Verder levert het bedrijf hydride batterijen voor allerlei gebruiksmogelijkheden, waaronder transport, telecommunicatie, beveiliging, standby energie en ander prismatisch batterijgebruik. ENER heeft een beurskapitalisatie van 1,2 miljard USD. Vrijdag verloor het aandeel ruim 16 %, van USD 35.5 naar USD 29.65. Dit omdat de kwartaalresultaten met een verlies van 7 cent per aandeel onder het verwacht verlies van 6 cent per aandeel bleven. Ook verwacht men in 2007 niet meer positieve cijfers te schrijven. Enkele brokers verlaagden ook hun rating voor het bedrijf. De hoogste koers over het voorbije jaar was USD 57,84 en de lagste USD 29,03. De daling lijkt ons overdreven. Technisch gezien lijkt het aandeel wel aangeslagen. Een eerste belangrijke support ligt op USD 29,00, en tweede op USD 26,25. We verwachten niet dat het aandeel onmiddellijk weer zal herstellen., maar willen toch van de daling gebruik maken om een optiepositie te nemen. We opteren ervoor om 2 puts juni 2007 met strike USD 30,00 te verkopen. De optie noteert aan USD 3,50-3,60. We geven een limiet op van USD 3,60 , geldig tot het eind van de maand. U kan hier de acteerprijs opvragen: http://finance.yahoo.com/q?s=EQIRF.X. Bij uitvoering wordt USD 6.000 op de rekening geblokkeerd en ontvangen we USD 720, of 12 %. Meer informatie over het bedrijf kan u via de tools in de kolommen opvragen.

16:05 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eslr, ener |  Facebook |

09-02-07

Orderuitvoering

Het order om 10 puts juni 2007 met strike USD 5.00 op ACADIA PHARMACEUTICALS te verkopen is aan onze limiet van USD 0.50 uitgevoerd.  Voor de plicht 1.000 aandelen te kopen als ze tegen juni onder USD 5.00 noteren, ontvangen we USD 500 (10*100*0.50).  Onze break-evenkoers (de koers waarop we op de vervaldag noch winst noch verlies maken) bedraagt USD 4.50 (5.00-0.50).  Dit is bijna 40% lager dan de aktuele koers.  We zijn dus tot op zekere hoogte beschermd tegen slecht nieuws of dalende beurzen. Op de spaarrekening wordt USD 5.000 geblokkeerd tot de positie afloopt of teruggekocht wordt. Hier de link naar de aktuele optieprijs : http://finance.yahoo.com/q?s=AQYRA.X.

11:13 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: acad |  Facebook |