26-03-07

volatiliteit

Voor de prijsvorming van opties is de volatiliteit van het onderliggende aandeel van groot belang.  Naast de prijs van het onderliggende aandeel, de strike (uitoefenprijs), de looptijd en in mindere mate het intrestniveau is de volatiliteit een van de determinanten van een optieprijs.  Hoe hoger de volatiliteit (of beweeglijkheid), hoe duurder de optieprijs. Beleggers die opties verkopen (schrijven) zoals wij in onze optie-portefeuille, kijken dan ook vooral naar volatielere aandelen.  Veelal voelen we intuitief aan dat bepaalde aandelen beweeglijker (risicovoller) zijn dan andere.  We kunnen ook naar de BETA van een aandeel kijken.  Dit kencijfer geeft de relatieve volatiliteit van een aandeel weer ten opzichte van de volatiliteit van de onderliggende index (   bv.: AEX).  Een beta groter dan 1.00 betekent dat het aandeel volatieler is dan de index, en een beta kleiner dan 1.00 duidt op minder volatiliteit.  Een beta van 1.25 geeft bv. aan dat het aandeel 25% risicovoller is dan de index.  Omgekeerd geeft een beta van 0.80 aan dat het aandeel 20% minder risico inhoudt dan de index.  Aandelen met een beta van ongeveer 1 bewegen zich ongeveer  (of beter : hebben zich in het verleden bewogen) zoals de markt.  De beta van een aandeel kan u d.m.v. researchtools (Yahoo Finance,...) opvragen. Ter illustratie hier de beta`s van de aandelen waarop we puts verkocht hebben: Acadia Pharma (ACAD – USD 14.45 ) : beta 2.75, Crystallex (KRY – USD 2.96) : beta 1.28, Energy Conversion Devices (ENER – USD 35.52) : beta1.67, Evergreen Solar (ESLR – USD 10.40) : beta 1.78, Golden Star Resources (GSS – USD 4.39) : beta 1.23, Novavax (NVAX – USD 2.71) : beta 1.21, Pacific Ethanol (PEIX – USD 16.30) : beta 1.36, YM Biosciences (YMI – USD 1.52) : beta 1.00, Sinovac Biotech (SVA – USD 3.17) : beta 0.85.

Een aandeel waarvan de volatiliteit de laatste dagen sterk is toegenomen is DENDREON (DNDN – USD 4.47 – beta 2.04).  Dendreon Corp is een Amerikaans biotech bedrijf met een marktkapitalisatie van USD 370 miljoen.  Het doet onderzoek naar kankerbestrijdende medicijnen.  Nu donderdag geeft de FDA adviesraad haar positief of negatief commentaar op Provence, een middel tegen prostaatkanker.  De definitieve uitspraak valt op 15 mei, maar bijna altijd wordt het advies opgevolgt. De onzekerheid rond de uitspraak maakt dat het aandeel volatiel is. De potentiele omzet wordt op 1 miljard USD geraamd.  Bij goedkeuring van het product zal DNDN ongetwijfeld zeer sterk stijgen. Bij een een afkeuring dreigt een afstraffing. De markt gaat evenwel eerder van een afkeuring uit.  De short-interest (speculanten a la baisse) bedraagt ruim 25%.   Van een risk/reward perspectief moet men de aandelen speculatief kopen.  Aangezien we  in onze optie-portefeuille enkel opties kunnen verhandelen, geven we een klein order om puts te verkopen.  We geven een order om 10 puts augustus met strike USD 2.50 tegen USD 0.30 te verkopen.  Dendreon noteert nu aan USD 4.47. Het aandeel `mag`dus met ruim 40 % dalen vooraleer we de strike bereiken en zelfs 50% vooraleer we verlies optekenen. Wegens het speculatieve karakter beperken we het order tot 10 contracten (tegenwaarde 1.000 aandelen of USD 2.500).  

16:01 Gepost door in Portefeuille | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dndn |  Facebook |

24-02-07

Beter dan Nasdaq en Bel-20

Onze optie-portefeuille doet het goed. De voorbije week presteerde de sector alternatieve energie opnieuw sterk. Ook het sentiment rond het goud bleef sterk. De optie-portefeuille klopt nu ook de prestaties van de Nasdaq en de Bel-20 sinds de startdatum 19 december 2006. De optieportefeuille heeft nu een return van + 3,50 %, de Nasdaq staat op + 3,26% en de Bel-20 doet het met 3,10 % ook niet slecht. De optieportefeuille bestaat voor 39 % uit biotechnologie, voor 31 % uit alternatieve energie en voor 11 % uit grondstoffen/edele metalen. 19% is vrij om te investeren. Van de 9 optieposities in de portefeuille noteren er 7 out-of-the-money; zij hebben m.a.w. geen intrinsieke waarde, enkel tijdswaarde. We hebben enkel pech gehad met het Canadese biotech-bedrijf YM Biosciences (YMI) dat op 1 dag bijna de helft van zijn waarde verloor omdat een onderzoeksprogramma naar de efficiëntie van een nieuw medicijn tegen borstkanker in de laatste fase onverwacht werd stopgezet. Op de geschreven putopties op YMI verliezen we momenteel EUR 923. Alle andere open posities zij winstgevend. En een eventuele daling van de onderliggende aandelen hoeft niet noodzakelijk tot verlies op de vervaldag van de optie te leiden. Hieronder ziet u met hoeveel lager het onderliggende aandeel op de vervaldag mag noteren vooraleer er verlies op positie gemaakt wordt:

Acadia Pharma (ACAD - USD 7.84 - optiestrike USD 5.00) : 42 % boven het break-evenpunt

Novavax Biotech (NVAX - USD 3.83 - optiestrike USD 2.50) : 41 % boven het break-evenpunt

Sinovac Biotech (SVA - USD 3.30 - optiestrike USD 2.50): 38% boven het break-evenpunt

Evergreen Solar (ESLR - USD 10.11 - optiestrike USD 7.50) : 31 % boven het break-evenpunt

Crystellex (KRY - USD 3.27 - optiestrike USD 2.50) : 31 % boven het break-evenpunt

Pacific Ethanol (PEIX - USD 17.24 - optiestrike USD 15.00) : 24 % boven het break-evenpunt

Energy Conversion Devies (ENER - USD 31.67 - optiestrike USD 30.00) : 17 % boven het break-evenpunt

Coeur d’Alene (CDE - USD 4.68 - optie strike USD 5.00) : 15 % boven het break-evenpunt

YM Biosciences (YMI - USD 1.55 - optiestrike USD 2.50) : 38 % onder het break-evenpunt

Deze percentages geven ook het defensieve karakter van de portefeuille weer. We zijn beter beschermd tegen een algemene daling van de beurzen dan dat het geval zou zijn bij een effectieve aankoop van de onderliggende aandelen. Een rechtstreekse aankoop van de aandelen waarop we puts verkocht hebben, leverde een nog beter resultaat op. Onze TOP-7 aandelenportefeuille voor 2007 laat inmiddels een return van 11,4 % optekenen. Deze portefeuille bevat de eerste 7 posities in aandelen waarop we puts verkocht hebben. In tegenstelling tot de optie-portefeuille is deze fictief. Het is ook een buy & hold portfolio (geen tussentijdse transacties). U kan beide portefeuilles en de prestaties in de linkerkolom opvragen.

13:39 Gepost door in Portefeuille | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |