11-09-07

Nu kopen of verkopen ?

De onzekerheid op de aandelenmarkten blijft aanhouden.  De crisis op de Amerikaanse hypotheken en vastgoed markt is nog niet voorbij.  Cijfers vorige week toonden aan dat de verkoop van bestaande woningen het laagste niveau in 5 jaar bereikte.  De vrees dat de rest van de economie een negatieve invloed zal ondervinden, neemt toe.  Zeker nu uit het banenrapport blijkt dat de werkgelegenheid in de VS in augustus voor het eerst in 4 jaar daalde.  Het aantal banen daalde met 4.000 tegenover een verwachte stijging met 100.000.  Ook het consumentenvertrouwen daalde sterk in augustus. Vele economen waarschuwen dat een recessie in de VS nu bijna niet meer afgewend kan worden. Een rentedaling op 18 september lijkt nu wel een zekerheid. Het is dan ook logisch dat de USD aan waarde verliest.  Tegenover de EUR noteert hij nu aan ong. 1.38.  De dalende USD doet de goudprijs (die in USD uitgedrukt wordt) stijgen.  Het goud noteert voor het eerst sinds mei 2006 weer boven de USD 700.  Goudmijnaandelen lieten de voorbije dagen ook een mooie remonte zien;  ook COEUR D`ALENE (CDE – USD 3.41), lijkt de weg hogerop opnieuw gevonden te hebben.  We hebben deze zilvermijn door een assignment van short puts in portefeuille.  In dit moeilijke beursklimaat dringt zich de vraag op: wat nu ?  Blijven zitten ? Verkopen en winstnemen?  Na een sterke eerste jaarhelft dreigt nu minstens een consolidatie.  Met nieuwe index-aankopen zouden we afwachten.  Voor bestaande posities kunnen we de volgende strategieen aanreiken:

 1. Verkoop calls op de aandelen in portefeuille;
 2. Verkoop de helft van uw positie;
 3. Switch uw klassieke indexfondsen in kortlopende indexfondsen met kapitaalsgarantie.
Door de verkoop van calls op aandelen die u in bezit heeft, gaat u de plicht aan deze aandelen te moeten verkopen aan een voorafbepaalde (hogere) prijs.  Voor die plicht ontvangt u een premie die u in mindering van uw aankoopprijs kan brengen.  U heeft bv. aandelen XYZ aan EUR 20 gekocht en de actuele prijs bedraagt EUR 23,50.  U kan dan een call met strike EUR 25 verkopen.  U gaat dan de plicht aan de aandelen XYZ tegen EUR 25 te verkopen indien ze tegen de vervaldag boven die strike noteren.  Voor die verplichting ontvangt u bv. EUR 1.  Indien u uitgeoefend wordt (prijs stijgt boven EUR 25 tegen het einde van de periode), moet u verkopen aan EUR 25.  U realiseert dan EUR 1,50 meer dan de actuele prijs van EUR 23,50 en u heeft bovendien EUR 1 per aandeel als premie ontvangen.  Indien de koers niet boven EUR 25 uitstijgt, behoudt u de positie en door de ontvangen premie is uw aankoopkost naar EUR 19 gedaald. Deze strategie werkt goed bij zijwaarts tot licht stijgende beurzen.  Indien u vreest voor een grotere beurscorrectie biedt de aankoop van puts (=recht tegen bepaalde prijs te verkopen) meer neerwaartse bescherming.  In dit geval dient u wel de optiepremie te betalen, net zoals u voor elke andere verzekering een premie betaalt.Een eenvoudige strategie is een gedeeltelijke winstname.  U verkoopt bv. de helft van de positie en behoudt de andere helft.  Door de gerealiseerde winst op de ene helft heeft u de andere helft tegen een veel goedkopere gemiddelde aankoopprijs in de boeken.  U heeft bovendien munitie (cash dus) om bij dalende beurzen (bij) te kopen.  U kan ook alles verkopen en vervolgens put opties met een lagere strike verkopen, zodat een beperkte daling van het aandeel in kwestie u niet treft.  U verkoopt bv. al uw aandelen Fortis aan EUR 27 en schrijft dan puts met strike EUR 25.   Een derde mogelijkheid bestaat erin het huidige hoge niveau `vast te klikken`.  Dit kan u doen door uw klassieke fondsen of aandelen die de index goed volgen (beta-factor van ong. 1) te verkopen en te herbeleggen in kortlopende fondsen of gestructureerde producten met kapitaalsgarantie.  U heeft dan de zekerheid dat u minstens de huidige waarde behoudt en u participeert verder van toekomstige beursstijgingen.   We verwijzen naar uw bankier voor een product naar maat.  Het aanbod is uitgebreid.  Een mooi voorbeeld, weliswaar zonder volledige kapitaalsgarantie, is de ING Best Strike Europe II.  Het interessante aan deze in mei van dit jaar gelanceerde note op 5 jaar is het innovatief instapmechanisme.  Gedurende het eerste jaar wordt elke dag de slotkoers van de index (EuroStoxx50) vastgesteld.  De laagste koers van al deze slotkoersen wordt de instapkoers genoemd.  Het is vanaf deze instapkoers dat u voor 100% profiteert van de stijging van de index.  U stapt dus automatisch in de markt op het meest gunstige moment de komende 12 maanden.  U hoeft zich dus geen zorgen te maken omtrent de juiste timing van een aankoop. Interessant dus als u op lange termijn positief blijkt voor de beurs, maar op korte termijn (tot 1 jaar) lagere koersen verwacht.  Bovendien is een bescherming tegen een daling van 20% van de beurs ingebouwd.  Hier kan u een brochure opvragen:  : http://www.structuredproducts.ing.com/spg/showdocument.do?key=id&value=btFoaLSlTJs%3DVerder werd ons sluitingsorder om 10 puts EVERGREEN SOLAR (ESLR – USD 9.02) september 2007 met strike USD 10 uitgevoerd.  De puts die we hadden verkocht aan USD 1.15 hebben we aan USD 0.75 teruggekocht.  Daardoor realiseren we een winst van USD 400 en komt de garantie (geblokkeerde tegenwaarde op de spaarrekening) van USD 10.000 vrij. In de komende dagen zullen we opnieuw een order om puts te verkopen op ESLR doorgeven.   

02-05-07

Verkopen of niet ?

Tot dusver was 2007 een goed beursjaar.  Het was eind februari even schrikken toen de beurzen in een paar sessies 6 a 7 % verloren, maar sindsdien gingen de aandelen opnieuw sterk omhoog. Zo steeg de onze Bel-20 en de DAX sinds begin maart met 15 %! De AEX bleef met een stijging van 12% in de buurt. De vraag dringt zich op: wat nu ?  Blijven zitten ? Verkopen en winstnemen?  Na de sterke klim dreigt minstens een consolidatie.  Met nieuwe index-aankopen zouden we even afwachten.  Voor bestaande posities kunnen we de volgende strategieen aanreiken:

 1. Verkoop calls op de aandelen in portefeuille;
 2. Verkoop de helft van uw positie;
 3. Switch uw klassieke indexfondsen in kortlopende indexfondsen met kapitaalsgarantie.

Door de verkoop van calls op aandelen die u in bezit heeft, gaat u de plicht aan deze aandelen te moeten verkopen aan een voorafbepaalde (hogere) prijs.  Voor die plicht ontvangt u een premie die u in mindering van uw aankoopprijs kan brengen.  U heeft bv. aandelen XYZ aan EUR 20 gekocht en de actuele prijs bedraagt EUR 23,50.  U kan dan een call met strike EUR 25 verkopen.  U gaat dan de plicht aan de aandelen XYZ tegen EUR 25 te verkopen indien ze tegen de vervaldag boven die strike noteren.  Voor die verplichting ontvangt u bv. EUR 1.  Indien u uitgeoefend wordt (prijs stijgt boven EUR 25 tegen het einde van de periode), moet u verkopen aan EUR 25.  U realiseert dan EUR 1,50 meer dan de actuele prijs van EUR 23,50 en u heeft bovendien EUR 1 per aandeel als premie ontvangen.  Indien de koers niet boven EUR 25 uitstijgt, behoudt u de positie en door de ontvangen premie is uw aankoopkost naar EUR 19 gedaald. Deze strategie werkt goed bij zijwaarts tot licht stijgende beurzen.  Indien u vreest voor een grotere beurscorrectie biedt de aankoop van puts (=recht tegen bepaalde prijs te verkopen) meer neerwaartse bescherming.  In dit geval dient u wel de optiepremie te betalen, net zoals u voor elke andere verzekering een premie betaalt.

Een eenvoudige strategie is een gedeeltelijke winstname.  U verkoopt bv. de helft van de positie en behoudt de andere helft.  Door de gerealiseerde winst op de ene helft heeft u de andere helft tegen een veel goedkopere gemiddelde aankoopprijs in de boeken.  U heeft bovendien munitie (cash dus) om bij dalende beurzen (bij) te kopen.   

Een derde mogelijkheid bestaat erin het huidige hoge niveau `vast te klikken`.  Dit kan u doen door uw klassieke fondsen of aandelen die de index goed volgen (beta-factor van ong. 1) te verkopen en te herbeleggen in kortlopende fondsen of gestructureerde producten met kapitaalsgarantie.  U heeft dan de zekerheid dat u minstens de huidige waarde behoudt en u participeert verder van toekomstige beursstijgingen.   We verwijzen naar uw bankier voor een product naar maat.  Het aanbod is uitgebreid.  Een mooi voorbeeld, weliswaar zonder volledige kapitaalsgarantie, is de ING Best Strike Europe II.  Het interessante aan deze note op 5 jaar is het innovatief instapmechanisme.  Gedurende het eerste jaar wordt elke dag de slotkoers van de index (EuroStoxx50) vastgesteld.  De laagste koers van al deze slotkoersen wordt de instapkoers genoemd.  Het is vanaf deze instapkoers dat u voor 100% profiteert van de stijging van de index.  U stapt dus automatisch in de markt op het meest gunstige moment de komende 12 maanden.  U hoeft zich dus geen zorgen te maken omtrent de juiste timing van een aankoop. Interessant dus als u op lange termijn posiief blijkt voor de beurs, maar op korte termijn (tot 1 jaar) lagere koersen verwacht.  Bovendien is een bescherming tegen een daling van 20% van de beurs ingebouwd.  We verwijzen graag naar onze fondsen-portefeuille (http://fondsen.skynetblogs.be/ ) voor meer informatie.

13:56 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-04-07

Basisstrategieen

We kregen de vraag binnen om de verschillende basis optiestrategieen en de transactieterminologie nog eens te verduidelijken. Er zijn 4 basisstrategieen:

1. AANKOOP CALL

 • U verwacht een stijging van het onderliggende aandeel;
 • U heeft het recht het aandeel tegen een vastgelegde prijs (srtrike, uitoefenprijs) in de toekomst te kopen;
 • Voor dit recht betaalt u een premie
 • De tijd is in uw nadeel (het aandeel moet binnen een bepaalde periode stijgen);
 • Winst op vervaldag indien koers aandeel > uitoefenprijs + betaalde premie.

2. VERKOOP CALL

 • U verwacht geen stijging van het aandeel boven de strike;
 • U heeft de plicht aandelen te verkopen indien ze boven de strike noteren;
 • Voor die plicht ontvangt u een premie;
 • De tijd is in uw voordeel;
 • Winst op vervaldag indien koers aandeel < uitoefenprijs + ontvangen premie.

3. AANKOOP PUT

 • U verwacht een daling van het onderliggende aandeel;
 • U heeft het recht het aandeel tegen een vastgelegde prijs (srtrike, uitoefenprijs) in de toekomst te verkopen;
 • Voor dit recht betaalt u een premie;
 • De tijd is in uw nadeel (het aandeel moet binnen een bepaalde periode dalen);
 • Winst op vervaldag indien koers aandeel < uitoefenprijs - betaalde premie;

4. VERKOOP PUT

 • U verwacht geen daling van het aandeel onder de strike;
 • U heeft de plicht aandelen te kopen indien ze onder de strike noteren;
 • Voor die plicht ontvangt u een premie;
 • De tijd is in uw voordeel;
 • Winst op vervaldag indien koers aandeel > uitoefenprijs - ontvangen premie.

Orders kunnen alsvolgt doorgegeven worden. Indien een een positie inneemt, is dit een openingstransactie: In het geval u de optie koopt (u gaat long) spreken we over een open buy, buy to open of openingsaankoop).  Dit geldt zowel voor de aankoop van calls als voor de aankoop van puts. In het geval u de optie verkoopt (u gaat short) spreken we over een open sell, sell to open of openingsverkoop.  Dit geldt zowel voor de verkoop van calls als voor de verkoop van puts. 

Opties kan u ofwel op de vervaldag laten vervallen (als er geen intrinsieke waarde is en de optie waardeloos is geworden) of u kan de positie ten allen tijde sluiten d.m.v. een sluitingstranactie.  We spreken dan van een close sell (of sell to close, sluitingsverkoop) en van een close buy ( of buy to close, sluitingsaankoop).

De strategie van de optie-portefeuille bestaat erin puts te verkopen (zie strategie nr. 4).

Posities worden ingenomen als OPEN SELL PUT; als we de positie willen sluiten, doen we dit via een CLOSE BUY PUT.

14:28 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-03-07

Kopen of verkopen ?

Het beursklimat blijft nerveus. De return voor het lopende jaar is voor de meeste beurzen negatief.  De risiko-aversie en de volatiliteit in de markt nemen toe (van zeer lage niveaus).  We blijven erbij dat deze correctie gezond is.  De beurzen waren ook zeer sterk gestegen, zonder echt een terugval te kennen.  Dat die terugval er nu komt, is een goede zaak op langere termijn.  De economische fundamenten blijven goed.  We zouden dan ook niet panikeren. Waakzaamheid blijft evenwel echter geboden. De markt kan gerust nog 5 tot 10 % lager gaan. Dit zijn evenwel koopgelegenheden. Als u bepaalde aandelen in het vizier hebt, kan u defensief puts verkopen.  Voor de plicht deze aandelen aan te kopen tegen een lagere prijs in de toekomst (wat u sowieso van plan bent), ontvangt u een premie als vergoeding.  Dit is ook wat we doen in de optie-portefeuille.  Zoals u kan opmaken realiseren we met 1,54 % nog altijd een positieve return sinds de start op 19 december 2006.  Ter vergelijking de Bel-20 staat op – 3,25 %, de Nasdaq op – 3,88% voor dezelfde periode.  De TOP-7 voor 2007 aandelenporetfeuille werd ook teruggefloten en noteert aan – 4,65 %.  Deze fictieve portefeuille bevat de eerste 7 aandelen waarop we puts hebben verkocht en geeft ons een indicatie welke strategie (short puts of long aandelen) het beste resultaat geeft.  Het is logisch dat in dalende markten de optie-portefeuille meer beschermd is.  De gekozen putstrikes (prijs waaraan we aandelen moeten kopen indien ze lager noteren) liggen voor de meeste posities immers onder de actuele aandelenkoersen.

11:15 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-01-07

aandelen vs opties

We kregen de vraag binnen waarom we niet gewoon de aandelen kopen in plaats van er putopties op te verkopen. Beide strategieën hebben voor en nadelen. Indien men een sterke stijging verwacht, kan eventueel ook nog overwegen worden calls op het aandeel te kopen. Door de aankoop van een call verwerft u het recht het onderliggende aandeel in de toekomst tegen een vooraf bepaalde prijs te kunnen kopen. Hieronder een paar kenmerken van deze 3 mogelijkheden.

 • Bij de verkoop van een put verwacht u dat de koers van het onderliggende aandeel zich zijdelings tot gematigd positief ontwikkeld. De maximale winst in de ontvangen premie; het verlies is wel onbeperkt. Bij een daling van het onderliggende aandeel heeft u ,dankzij de ontvangen premie, een zekere reserve, een buffer. De aandelen ’ mogen ’ naargelang de gekozen strike 10 %, 15%, 20% en zelfs meer dalen vooraleer effectief verlies gemaakt wordt. Rekening houdend met de slotkoersen van vrijdag mag de waarde van de aandelen in onze optie-portefeuille bv. gemiddeld met 19% dalen vooraleer we verlies optekenen (op de vervaldag van de optie). Elke dag dat er niets gebeurd en de onderliggende aandelen stabiel blijven, daalt de waarde van de verkochte putopties (en stijgt dus uw winst).
 • Bij de rechtstreekse aankoop van het aandeel verwacht u natuurlijk dat het aandeel gaat stijgen. Daar hoeft niet veel uitleg bij. U bent positiever over de toekomstige prijsontwikkeling dan bij aandelen waarop u puts verkoopt. U moet natuurlijk het geld investeren (geen intrestopbrengst) en heeft hogere beurskosten dan bij opties.
 • Bij de aankoop van een call, bent u nog positiever over het aandeel. U bent nl. bereid een premie te betalen om de aandelen in de toekomst tegen een bepaalde (hogere) prijs te mogen kopen. Indien het aandeel zou dalen, bent u enkel de betaalde premie kwijt. U winst is wel ongelimiteerd. Daar waar de tijd in het voordeel van de put-verkoper werkt, werkt ze in het nadeel van de call-koper. Het aandeel moet voor de vervaldag effectief sterk in waarde toenemen, of de inzet is verloren.

Bij wijze van test zullen we de prestaties van onze reële optie-portefeuille toetsen aan een theoretische aandelenportfolio waarin alle aandelen waarop we puts verkocht hebben, opgenomen zijn. Als aankoopprijs voor de aandelen hebben we de koers genomen op het moment dat we de puts verkochten. We hebben ook Golden Star Resources (GSS) opgenomen,alhoewel onze orders om puts te verkopen nog niet uitgevoerd zijn. Zo hebben we dan 7 posities in het portfolio. In tegenstelling tot de optie-portefeuille, waarin we actief kunnen traden, nemen we voor het aandelenportfolio gemakkelijkheidhalve een buy & hold strategie aan en houden we ze tot eind 2007. U kan deze 7 aandelen beschouwen als onze TOP 7 voor 2007. U kan zowel de optie-portefeuille als de aandelenportefeuille links opvragen.

 

12:13 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-01-07

Orderuitvoering

Het order om 40 puts NOVAVAX (NVAX) met strike USD 2.50 en expiratie juli 2007 werd intussen tegen onze limiet van USD 0.25 uitgevoerd.  Het tickersymbool van de optie is NBUSZ.X ( http://finance.yahoo.com/q?s=NBUSZ.X).  We ontvangen USD 1.000 (40 aandelen * 100 * USD 0.25).  Op onze rekening wordt als dekking USD 10.000 geblokkeerd.  Novavax noteert nu aan USD 3.85; de positie is winstgevend zolang Novavax op de vervaldag boven USD 2.50 staat.

 

17:54 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10% op 6 maand met vogelgriep ?

De vogelgriep lijkt opnieuw van zich te laten horen.  Zo zijn er de laatste dagen gevallen gemeld uit Zuid-Korea, Egypte en uit Vietnam.  Bedrijven die onderzoek doen naar een vaccin , zoals het Chinese Sinovac, moeten we daar op middellange termijn van kunnen profiteren.  Een ander bedrijf in die sector is NOVAVAX (Ticker symbool NVAX – genoteerd op Nasdaq).  Dit klein Amerikaans bedrijf is op dit moment nog verlieslatend en moet nog veel bewijzen..  De marktkapitalisatie bedraagt toch USD 240 miljoen ( Sinovac USD 100 miljoen).

De koers is recent door een kapitaalsverhoging van USD 100 miljoen onder druk gekomen.  De actuele prijs bedraagt USD 3.87.  De hoogste koers het voorbije jaar was USD 8.39; de laagste USD 2.95.     U kan via de tools in de rechterkolom een grafiek oproepen.  Novavax is en blijft natuurlijk een speculatief aandeel, maar rond de actuele prijs lijkt het technische plaatje er niet slecht uit te zien.  Het huidige niveau bevindt zich op een opwaartse supportlijn.  Als alternatief voor een directe aankoop plaatsen we een order om puts te verkopen, waarbij we de plicht aangaan aandelen te kopen in de toekomst indien ze onder de strike noteren.  We kiezen defensief voor een strike van USD 2.50 of 30% lager dan de laatste beurskoers.  Een putoptie op Novavax met strike USD 2,50 en vervalmaand juli noteert USD 0,20 -0,35.  We plaatsen een order om 40 kontrakten (tegenwaarde 4000 aandelen of USD 10.000) te verkopen tegen USD 0,25. Inclusief de premie zou onze break-evenkoers dan USD 2,25 (2,50 – 0,,25) bedragen.  Het aandeel kan m.a.w. 40 % dalen vooraleer onze winst op de vervaldag weg is.  Keerzijde van de medaille is dat we niet echt mee profiteren indien het aandeel echt sterk stijgt.  We hebben enkel onze premie ontvangen.  Anderzijds verdienen we 10 % op de dekking op zes maand indien NVAX in juli boven USD 2.50 noteert.  Ook niet slecht!

 

13:26 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |