27-08-07

Optielezingen

Het order om 20 puts januari 2009 met strike USD 2.50 op het biotech bedrijf DENDREON (DNDN - USD 8.20) aan een koers van USD 0.90 te verkopen, werd uitgevoerd. Tot de strike van USD 2.50 ’mag’ Dendreon 70% dalen. Dan nog behouden we de volle winst van USD 1.800,- (of 36% op een geblokkeerd kapitaal van USD 5.000,-). Pas indien Dendreon over 16 maanden onder USD 1.60 zou noteren, maken we verlies. M.a.w. : het aandeel mag 80% in waarde dalen vooraleer we verlies maken. Toch een mooie buffer, nietwaar? U kan hier de actuele optieprijs opvragen: http://finance.yahoo.com/q?s=ORGMZ.X.

Bent u gebeten door de optiemicrobe ? Liffe, de merknaam voor de optiebeurs van Euronext - onderdeel van de nieuwe mondiale beursgroep NYSE Euronext - bestaande uit de optiemarkten in Amsterdam, Brussel, Londen, Lissabon en Parijs, organiseert ook in de komende maanden voor particuliere beleggers lezingen over opties in Nederland. Het gaat daarbij om zowel basislezingen als vervolglezingen. Deze lezingen vinden in de avonduren plaats in een groot aantal plaatsen in het land. De toegang is gratis. We houden u ook op de hoogte voor lezingen in België.

1. Basislezing:

Deze lezing is bij uitstek geschikt voor hen die nog geen of slechts weinig kennis hebben van opties en die meer willen weten over de mogelijkheden en risico’s van dit veelzijdige handelsinstrument. Na het bijwonen van de gratis lezing weet u wat een optie is, welke opties er zijn, hoe u met opties kunt inspelen op verwachte bewegingen van aandelen, hoe u uw portefeuille met opties kunt beschermen tegen de gevolgen van een koersdaling, hoe u met opties extra rendement kunt realiseren op uw aandelenbezit, en nog veel meer. Planning basislezingen: 11 september 2007 Akersloot, 13 september 2007 Apeldoorn, 18 september 2007 Rotterdam, 20 september 2007 ZO-Beemster, 26 september 2007 Biltsche Hoek, 23 oktober 2007 Hardegarijp, 25 oktober 2007 Hengelo, 6 november 2007 Eindhoven, 8 november 2007 Gilze.

2. Vervolglezing:

Deze lezing is zeer geschikt voor hen die de basislezing hebben gevolgd en die hun kennis over opties willen verdiepen. Ook zij die op een andere manier zich de basis van opties hebben eigengemaakt kunnen mogelijk profijt hebben van het bijwonen van de vervolglezing. In de vervolglezing komt een aantal technische zaken aan de orde, wordt gekeken naar index- en valutaopties, en worden enkele optiestrategieën behandeld. Planning vervolglezingen: 4 oktober 2007 Akersloot, 11 oktober 2007 Apeldoorn, 18 oktober 2007 Rotterdam, 30 oktober 2007 ZO-Beemster, 31 oktober 2007 Biltsche Hoek, 13 november 2007 Hardegarijp, 15 november 2007 Hengelo, 20 november 2007 Eindhoven, 22 november 2007 Gilze.

3. Aanmelden:

Alle lezingen beginnen om 19.15 uur en duren circa 2 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee.

Aanmelden is verplicht en kan:

1) Per e-mail via info@euronext.com onder vermelding van “aanmelding basislezing/ vervolglezing, plaats, datum en aantal personen”;

2) Telefonisch via 020 – 550 5555.

18:30 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dndn, opleiding |  Facebook |

22-08-07

Altijd winst zolang geen daling met 80%???

Het order om de 1.000 aandelen DENDREON (DNDN - USD 7.70) aan USD 7.55 te verkopen, werd gisteren uitgevoerd. Rekening houdend met de ontvangen optiepremies bedroeg de aankoopkoers USD 5.50. We realiseren dus een winst van USD 2.050,- of bijna 30% en dat op 3 maanden. De koers van het aandeel is de laatste tijd vrij stabiel geworden, na een zeer volatiele eerste jaarhelft. U kan in de rechterkolom een chart opvragen. In de nabije toekomst valt er ook niet onmiddellijk belangrijk nieuws te verwachten. Pas in de zomer van 2008 komt er mogelijk een nieuwe uitspraak van de FDA i.v.m. de efficientie van Provenge, een middel tegen prostaatkanker. We willen een defensieve optie-exposure in Dendreon behouden. We geven een order om 20 puts januari 2009 met strike USD 2.50 aan USD 0.90 te verkopen. Puts met een looptijd van meer dan 1 jaar noteren zeer duur. Over een goed jaar wordt, zoals zoeven vermeld, de uitspraak van de FDA bekend gemaakt. Provenge is een mogelijke blockbuster en een tweede en definitieve afkeuring betekent een serieuze setback voor de onderneming. We willen toch de relatief hoge risico-premie aangrijpen om deze januari 2009 puts te verkopen. Tot de strike ’mag’ Dendreon 67% dalen. Dan nog behouden we de volle winst van USD 1.800,- (of 36% op een geblokkeerd kapitaal van USD 5.000,-). Pas indien Dendreon over 16 maanden onder USD 1.60 zou noteren, maken we verlies. M.a.w. : het aandeel mag 80% in waarde dalen vooraleer we verlies maken. Te mooi om waar te zijn ? Bekijk hier de actuele optieprijs en oordeel zelf: http://finance.yahoo.com/q?s=ORGMZ.X.

21:37 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dndn |  Facebook |

21-08-07

Dendeon buiten met 36 % winst.

Het order om 20 puts september 2007 met strike USD 2.50 op de goudmijn CRYSTALLEX (KRY - USD 2.95) te verkopen, werd tegen onze limietkoers van USD 0.30 uitgevoerd. Voor de plicht 2.000 aandelen te kopen aan USD 2,50 indien ze tegen midden volgende maand onder deze koers zouden noteren, ontvangen we USD 600 op onze spaarrekening (20*100*0.30). De tegenwaarde voor een eventuele aankoop (USD 5.000) wordt op de rekening geblokkeerd. De ontvangen premie bedraagt 12% van de geblokkeerde waarde ( 600/5.000). De looptijd bedraagt maar 1 maand zodat het rendement op jaarbasis daardoor op liefst 140% uitkomt. Het aandeel `mag` nog 18% dalen (van 2,95 naar 2,50) vooraleer aan die 12% geknaagd wordt. Pas bij een koers onder USD 2.20 (2.50 minus de ontvangen premie van 0.30) is er geen winst meer. Dit betekent dat KRY 25% mag dalen vooraleer er verlies op de positie gemaakt wordt. Voor een actuele prijs van de optie klikt u op deze link: http://finance.yahoo.com/q?s=KRYUZ.X. Voor een recent artikel over KRY klikt u hier : http://biz.yahoo.com/iw/070810/0289357.html. en voor meer algemene informatie over deze goudmijn kan u, naast de tools in de kolommen, hier terecht: http://seekingalpha.com/by/symbol/kry.

Verder is vorige vrijdag onze geschreven call op DENDREON (DNDN - USD 7.61) waardeloos vervallen. In mei hadden we door assignment van 10 geschreven puts met strike USD 7.50 1.000 aandelen moeten kopen aan USD 7.50. Voor de puts hadden we USD 1.10 per aandeel ontvangen. Vervolgens hebben we augustus USD 7.50 calls op de aandelen geschreven. Daardoor namen we de plicht op ons de aandelen te verkopen aan USD 7.50 indien deze hoger zouden noteren, wat niet het geval was. Voor de geschreven calls hebben we USD 0.90 per aandeel ontvangen, zodat de aankoopkoers van DNDN in feite USD 5.50 bedraagt (USD 7.50 - USD 1.10 - USD 0.90). In de optie-portefeuille worden zo weinig mogelijk aangezegde (door uitoefening van puts) aandelenposities lang aangehouden. Van zodra de strikeprijs opnieuw bereikt wordt en er geen calls op gescheven werden, verkopen we de positie. Dit is het geval met DNDN, waarop de geschreven calls vorige vrijdag vervallen zijn. We geven een order om 1.000 aandelen DNDN aan USD 7.55 te verkopen. Bij uitvoering maken we dus op Dendeon een goede USD 2.000 winst (7.55 -5.50), inclusief de ontvangen optiepremies wel te verstaan.  Dit is 36 % op 3 maanden. Na verkoop zullen we opnieuw een short-put strategie overwegen.

18:05 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kry, dndn |  Facebook |

01-06-07

Opnieuw Dendreon

Gisteren meldde het biotech bedrijf DENDREON (DNDN – USD 8.55 – YTD: + 105%) dat een interim onderzoek naar de efficientie van Provenge, een middel dat prostaatkanker bestrijdt, positieve resultaten opgeleverd had.  De Food and Drug Administration had begin mei tegen de verwachting in Provenge niet goedgekeurd en om extra informatie gevraagd.  Daarop verloor het aandeel de helft van zijn waarde.  Gisteren steeg het aandeel 27 % tot USD 8,55.  Intraday bereikte het aandeel zelfs een koers van USD 13.00.  In onze optie-portefeuille bezitten we 1.000 aandelen, die we via asignment aan USD 7.50 hebben moeten kopen.  Op de aandelen hebben we augustus USD 7.50 calls aan USD 0,90 verkocht.  Dit betekent dat we de aandelen aan USD 7.50 moeten verkopen indien ze tegen de vervaldag boven USD 7.50 noteren. Indien DNDN in augustus boven USD 7.50 maken we op de positie een winst van USD 2.00 per aandeel of USD 2.000 (ontvangen premie  van 0.90 per aandeel voor de geschreven call + ontvangen premie van USD 1,10 per aandeel voor de oorspronkelijk geschreven en inmiddels uitgoefende put).

 

10:28 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: dndn |  Facebook |

25-05-07

Orderuitvoering

Het order om calls augustus USD 7.50 op de 1000 aandelen DENDREON (DNDN – USD 6.55 – YTD: + 57%), die we door de uitoefening van de geschreven puts aan USD 7.50 moesten kopen, werd aan onze limiet USD 0.90 uitgevoerd.  We ontvangen als premie USD 900 (0.90*1000). Door het schrijven van deze gedekte calls gaan we de plicht aan onze aandelen tegen een koers van USD 7.50 te verkopen, indien ze tegen de vervaldag in augustus boven deze prijs noteren. 

14:14 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dndn |  Facebook |

22-05-07

Uitoefening

Excuses voor de `vertraging` in onze postings maar we waren een weekje op vakantie. De boog kan niet altijd gespannen staan, nietwaar? Ondertussen werden onze short puts op DENDREON (DNDN – USD 6,80 – YTD: + 63 %) op de vervaldag (vorige vrijdag) uitgeoefend.  Door de verkoop van 10 puts met strike USD 7,50 en vervaldag 18 mei hadden we de plicht aangegaan 1.000 aandelen DNDN te kopen indien ze onder de strike van USD 7,50 zouden noteren.  De closingprijs vorige vrijdag was USD 6,07.  De optie noteerde dus in-the-money waardoor we de aandelen moesten aankopen.  Met de ontvangen premie van USD 1,10 per aandeel bedraagt de break-evenkoers dus USD 6,40.  We maken op de operatie dus een theoretisch verlies van USD 330 (1000 x (6,07 -6,40)).  Dit verlies zouden we effectief realiseren indien we de aandelen omniddellijk opnieuw verkocht hadden (aan 6,07) of de optie op de vervaldag via een sluitingsaankoop hadden teruggekocht.  Nu hebben we de aandelen nog in portefeuille.  De koers stijgt vandaag al opnieuw boven de USD 7,00 uit.  We kunnen nu : A) Een verkooplimiet op de aandelen in de markt leggen.  Bij een verkoop aan bv. USD 7.50 zou de aandelentransactie (aankoop via assignment aan USD 7,50 en verkoop aan USD 7,50) neutraal zijn en bedraagt de winst op de Dendreon positie de oorspronkelijk ontvangen premie van USD 1,10 per aandeel. B) Ofwel call opties op de aandelen verkopen.  Daardoor gaan we de plicht aan de aandelen te moeten verkopen indien ze in de toekomst hoger noteren.  Hiervoor ontvangen we opnieuw een premie waardoor de break-evenkoers van de aandelen verder daalt.  Een call augustus USD 7,50 is ongeveer usd USD 0,90 waard (huidige prijs: http://finance.yahoo.com/q?s=UKOHU.X)  Indien we deze call zouden verkopen, gaan we de plicht aan de aandelen aan USD 7,50 te moeten verkopen indien ze tegen de vervaldag boven deze strike noteren.  We ontvangen USD 0,90 per aandeel of in het totaal USD 900.  De break-evenkoers daalt naar USD 5,50.  We opteren voor deze mogelijkheid en geven een order om 10 call DNDN augustus USD 7,50 aan een limiet USD 0,95 te verkopen.

18:00 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dndn |  Facebook |

09-05-07

Opnieuw Dendreon

Vandaag tuimelt DENDREON (DNDN – USD 17.74 – YTD: 325 %) voor opening van de beurs met ruim 50% tot USD 8.00. Reden daarvoor is dat de Food and Drug Administration (FDA) extra gegevens opvraagt met betrekking tot Provenge, een middel tegen prostaatkanker gebaseerd op cellulaire immuuntherapie.  De FDA geeft dus voorlopig nog geen goedkeuring. De adviescommissie van de FDA gaf in maart nog een positief oordeel  over de veiligheid (17 tegen 0) en over de doeltreffendheid (14 tegen 4) van Provenge. Het bedrijf meldt dat het met de FDA zal samenwerken om de open vragen zo snel mogelijk op te lossen.  Dat is tegenslag voor de portefeuille, maar er is nog niets gebeurd.  We zijn mei puts met strike USD 7.50 short.  We moeten dus aandelen kopen indien ze tegen de vervaldag (volgende vrijdag) onder USD 7.50 noteren. Wij zien deze forse koerscorrectie als een paniekreactie.  De FDA heeft het product niet afgekeurd.  We zien deze niveaus eerder als aankoopgelegenheid en verwachten een tegenreactie.  Daarom geven we ook een extra order op DNDN.  We geven het order om 10 puts mei 2007 met strike USD 5 tegen minimum USD 0.75 te verkopen.  Dit order heeft een tegenwaarde van USD 5.000 (10 *100), een bedrag dat op de spaarrekening geblokkeerd wordt.  De optie vervalt volgende vrijdag (18 mei).  Als we aannemen dat de opening USD 8.00 bedraagt, moet het aandeel dan nog eens met bijna 50% in waarde dalen op 8 beursdagen vooraleer we verlies maken.  Speculatief ? Zeker, maar ons inziens een te overwegen gokje.  

14:28 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dndn |  Facebook |