26-09-07

Een update

Ons uitstaand order om 5 calls maart 2008 USD 12.50 op PACIFIC ETHANOL (PEIX - USD 8.65) tegen een limiet van USD 1.00 te verkopen, werd vorige donderdag uitgevoerd. Gelukkig maar, want de volgende dag kwam de Amerikaanse broker Friedman Billings met een downgrade tot underperform ( http://finance.yahoo.com/q/ud?s=PEIX). Sindsdien verging het PEIX niet echt beter en doken de aandelen zelfs onder de USD 10.00 (chart: http://stockcharts.com/charts/gallery.html?PEIX ). Door het schrijven van de calls verlagen we wel de break-even aankoopprijs van onze 500 aandelen tot USD 12.10 (aankoop aan 15 door assignment - 1.90 voor de reeds ontvangen putpremie - 1.00 voor de nu ontvangen callpremie). PEIX blijkt niet onze beste keuze geweest te zijn; nu verkopen zouden we echter niet doen. Pacific Ethanol lijkt ons teveel afgestraft en we verwachten een consolidatie rond deze niveaus. Er was de voorbije week ook positief nieuws voor de portefeuille. De grondstoffensector en dan voornamelijk de goudmijnen veerden op. Zo stegen onze Canadese junior goudmijn GOLDEN STAR RESOURCES (GSS - USD 4.00) en zilverproducent COEUR D’ALENE (CDE - 3.90) met ruim 20%. Ook SINOVAC BIOTECH (SVA - USD 4.96), onze biotech-pick uit China doet het uitstekend. Op een maand tijd is de koers verdubbelt. We hebben het aandeel niet meer in portefeuille. Onze geschreven (verkochte) puts zijn waardeloos vervallen waardoor we de volle premie hebben verdiend. Sinovac blijft wel op onze watchlist staan. Vorige vrijdag vervielen trouwens nog een paar september opties. De short put posities op het biotech bedrijf ACADIA PHARMA (ACAD - USD 15.37) en op goudmijn CRYSTALLEX (KRY - USD 2.71) vervielen waardeloos en zodoende realiseren we een winst van resp. USD 800 en USD 600. Dit betekent voor ACAD een rendement op het onderliggende kapitaal van 12% op bijna 5 maand of 31% op jaarbasis. Bij KRY realiseren we een rendement van 12% op 1 maand of maar liefst 127% op jaarbasis. Vorige vrijdag bestond de optieportefeuille ook 9 maand. Met een resultaat van + 12.4 % verslaan we ruim de BEL-20 die het over dezelfde periode met een schamele return van 0.6% moet stellen. Met 45.000 bezoekers overtreffen we de verwachtingen. Bij deze bedankt voor uw interesse. Ter herinnering nog even ons enig uitstaand order: opening verkoop 10 puts EVERGREEN SOLAR (ESLR - USD 9.40) december 2007 strike USD 7.50 tegen limiet van USD 0.50. Klik hier voor de optieprijs: http://finance.yahoo.com/q?s=QLUXU.X . Het aandeel doet het de laatste dagen goed, zodat de limiet waarschijnlijk niet gehaald zal worden.

20:35 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cde, eslr, kry, peix, sva |  Facebook |

16-09-07

Alternatieve energie

Onze investering in PACIFIC ETHANOL (PEIX - USD 10.77) is tot dusver dit jaar niet echt succesvol gebleken. Het bedrijf, actief in de sector alternatieve energie, produceert en verkoopt ethanol. Sinds het hoogtepunt van de hype rond alternatieve brandstoffen in mei vorig jaar is het aandeel van goed USD 40 naar ongeveer USD 10 gedaald. Vorig jaar in december had de optie-portefeuille, als een van haar eerste trades, juni 2007 USD 15 puts aan USD 1.90 verkocht. In juni noteerde PEIX al onder de strike zodat we aangezegd werden (‘assignment‘). We moesten m.a.w. de aandelen aan USD 15 kopen. De koers gleed sindsdien verder af. We verwachten niet onmiddellijk een spectaculair herstel. Om toch enige inkomsten op de aandelen te ontvangen, hebben we besloten calls op de aandelen te verkopen. We geven een order om 5 calls maart 2008 met strike USD 12.50 aan een limiet van USD 1.00 te verkopen. Als PEIX tegen de vervaldag in maart boven USD 12.50 noteert, moeten we de aandelen aan die prijs verkopen. In dat geval zouden we dan nog een kleine winst realiseren. De break-evenprijs bedraagt namelijk USD 12.10 (15 minus de putpremie van 1.90 en minus de callpremie van USD 1.00). Het theoretisch verlies van de positie op basis van de huidige marktprijs bedraagt USD 1.165,-. U kan de optieprijs hier opvragen: http://finance.yahoo.com/q?s=PFQCV.X .

We geven ook opnieuw een order op EVERGREEN SOLAR (ESLR - USD 8.71). Het order luidt als volgt: opening verkoop 10 puts december 2007 strike USD 7.50 tegen limiet van USD 0.50. Klik hier voor de optieprijs: http://finance.yahoo.com/q?s=QLUXU.X .

20:38 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peix, eslr |  Facebook |

11-09-07

Nu kopen of verkopen ?

De onzekerheid op de aandelenmarkten blijft aanhouden.  De crisis op de Amerikaanse hypotheken en vastgoed markt is nog niet voorbij.  Cijfers vorige week toonden aan dat de verkoop van bestaande woningen het laagste niveau in 5 jaar bereikte.  De vrees dat de rest van de economie een negatieve invloed zal ondervinden, neemt toe.  Zeker nu uit het banenrapport blijkt dat de werkgelegenheid in de VS in augustus voor het eerst in 4 jaar daalde.  Het aantal banen daalde met 4.000 tegenover een verwachte stijging met 100.000.  Ook het consumentenvertrouwen daalde sterk in augustus. Vele economen waarschuwen dat een recessie in de VS nu bijna niet meer afgewend kan worden. Een rentedaling op 18 september lijkt nu wel een zekerheid. Het is dan ook logisch dat de USD aan waarde verliest.  Tegenover de EUR noteert hij nu aan ong. 1.38.  De dalende USD doet de goudprijs (die in USD uitgedrukt wordt) stijgen.  Het goud noteert voor het eerst sinds mei 2006 weer boven de USD 700.  Goudmijnaandelen lieten de voorbije dagen ook een mooie remonte zien;  ook COEUR D`ALENE (CDE – USD 3.41), lijkt de weg hogerop opnieuw gevonden te hebben.  We hebben deze zilvermijn door een assignment van short puts in portefeuille.  In dit moeilijke beursklimaat dringt zich de vraag op: wat nu ?  Blijven zitten ? Verkopen en winstnemen?  Na een sterke eerste jaarhelft dreigt nu minstens een consolidatie.  Met nieuwe index-aankopen zouden we afwachten.  Voor bestaande posities kunnen we de volgende strategieen aanreiken:

  1. Verkoop calls op de aandelen in portefeuille;
  2. Verkoop de helft van uw positie;
  3. Switch uw klassieke indexfondsen in kortlopende indexfondsen met kapitaalsgarantie.
Door de verkoop van calls op aandelen die u in bezit heeft, gaat u de plicht aan deze aandelen te moeten verkopen aan een voorafbepaalde (hogere) prijs.  Voor die plicht ontvangt u een premie die u in mindering van uw aankoopprijs kan brengen.  U heeft bv. aandelen XYZ aan EUR 20 gekocht en de actuele prijs bedraagt EUR 23,50.  U kan dan een call met strike EUR 25 verkopen.  U gaat dan de plicht aan de aandelen XYZ tegen EUR 25 te verkopen indien ze tegen de vervaldag boven die strike noteren.  Voor die verplichting ontvangt u bv. EUR 1.  Indien u uitgeoefend wordt (prijs stijgt boven EUR 25 tegen het einde van de periode), moet u verkopen aan EUR 25.  U realiseert dan EUR 1,50 meer dan de actuele prijs van EUR 23,50 en u heeft bovendien EUR 1 per aandeel als premie ontvangen.  Indien de koers niet boven EUR 25 uitstijgt, behoudt u de positie en door de ontvangen premie is uw aankoopkost naar EUR 19 gedaald. Deze strategie werkt goed bij zijwaarts tot licht stijgende beurzen.  Indien u vreest voor een grotere beurscorrectie biedt de aankoop van puts (=recht tegen bepaalde prijs te verkopen) meer neerwaartse bescherming.  In dit geval dient u wel de optiepremie te betalen, net zoals u voor elke andere verzekering een premie betaalt.Een eenvoudige strategie is een gedeeltelijke winstname.  U verkoopt bv. de helft van de positie en behoudt de andere helft.  Door de gerealiseerde winst op de ene helft heeft u de andere helft tegen een veel goedkopere gemiddelde aankoopprijs in de boeken.  U heeft bovendien munitie (cash dus) om bij dalende beurzen (bij) te kopen.  U kan ook alles verkopen en vervolgens put opties met een lagere strike verkopen, zodat een beperkte daling van het aandeel in kwestie u niet treft.  U verkoopt bv. al uw aandelen Fortis aan EUR 27 en schrijft dan puts met strike EUR 25.   Een derde mogelijkheid bestaat erin het huidige hoge niveau `vast te klikken`.  Dit kan u doen door uw klassieke fondsen of aandelen die de index goed volgen (beta-factor van ong. 1) te verkopen en te herbeleggen in kortlopende fondsen of gestructureerde producten met kapitaalsgarantie.  U heeft dan de zekerheid dat u minstens de huidige waarde behoudt en u participeert verder van toekomstige beursstijgingen.   We verwijzen naar uw bankier voor een product naar maat.  Het aanbod is uitgebreid.  Een mooi voorbeeld, weliswaar zonder volledige kapitaalsgarantie, is de ING Best Strike Europe II.  Het interessante aan deze in mei van dit jaar gelanceerde note op 5 jaar is het innovatief instapmechanisme.  Gedurende het eerste jaar wordt elke dag de slotkoers van de index (EuroStoxx50) vastgesteld.  De laagste koers van al deze slotkoersen wordt de instapkoers genoemd.  Het is vanaf deze instapkoers dat u voor 100% profiteert van de stijging van de index.  U stapt dus automatisch in de markt op het meest gunstige moment de komende 12 maanden.  U hoeft zich dus geen zorgen te maken omtrent de juiste timing van een aankoop. Interessant dus als u op lange termijn positief blijkt voor de beurs, maar op korte termijn (tot 1 jaar) lagere koersen verwacht.  Bovendien is een bescherming tegen een daling van 20% van de beurs ingebouwd.  Hier kan u een brochure opvragen:  : http://www.structuredproducts.ing.com/spg/showdocument.do?key=id&value=btFoaLSlTJs%3DVerder werd ons sluitingsorder om 10 puts EVERGREEN SOLAR (ESLR – USD 9.02) september 2007 met strike USD 10 uitgevoerd.  De puts die we hadden verkocht aan USD 1.15 hebben we aan USD 0.75 teruggekocht.  Daardoor realiseren we een winst van USD 400 en komt de garantie (geblokkeerde tegenwaarde op de spaarrekening) van USD 10.000 vrij. In de komende dagen zullen we opnieuw een order om puts te verkopen op ESLR doorgeven.   

05-09-07

Binnenkort middel tegen HIV?

Vandaag willen we u graag een klein en jong Amerikaans biotech bedrijf voorstellen.  PANACOS PHARMA (PANC – USD 2.89) doet onderzoek naar een medicijn tegen het HIV virus.  Het bedrijf bestaat sinds 1999 en heeft een marktkapitalisatie van USD 154 miljoen.  Het belangrijkste product in ontwikkeling is `Bevirimat`. Het product bevindt zich in Phase II van het onderzoek. Alhoewel het programma wat achterstand heeft opgelopen, zijn de eerste resultaten veelbelovend. Als alternatief werkt men nu ook aan een medicijn in tabletvorm. Het aandeel doet het niet goed, wat de onzekerheid bij de beleggers weerspiegelt. Het aandeel noteert nu aan USD 2.89.  Dit is dicht bij zijn year low (USD 2.41 op 7 augustus 07). De hoogste koers dit jaar bedroeg USD 7.23 (op 22.11.06). U chart kan u hier opvragen: http://stockcharts.com/charts/gallery.html?panc .   We geven een order om 10 puts PANC januari 2008 met strike USD 2.50 tegen USD 0.35 te verkopen.  De tegenwaarde voor een eventuele aankoop bedraagt USD 2.500,-.  Indien het order uitgevoerd wordt, ontvangen we USD 350 op onze spaarrekening.  De positie is vrij klein en bedraagt ongeveer 5% van de totale portefeuille.  Op 21 september komen 3 van onze posities voor een totale tegenwaarde van USD 18.750 op vervaldag.  De verkochte putopties op de junior goudmijn CRYSTALLEX (KRY – USD 2.89) en op de biotechfirma ACADIA PHARMA (ACAD – USD 15.27) zullen waarschijnlijk waardeloos aflopen (de aandelenprijs staat boven de strike).  De putopties op EVERGREEN SOLAR (ESLR – USD 9.21 ) noteren ITM (in-the-money) en hebben dus intrinsieke waarde.  We hebben 10 puts met strike 10 aan USD 1.15 verkocht; onze break-even bedraagt dus 8.85.  We proberen de de positie d.m.v een sluitingsaankoop (close buy) te sluiten aan 0.75, zodat we toch nog een winst van USD 400 (10*100*(1.15-0.75)) kunnen realiseren.  We kunnen dan niet meer uitgeoefend worden en verkiezen dan om na 21 september opnieuw puts te verkopen.   Samenvattend hier de 2 nieuwe orders:

1. Open Sell (verkoop in opening) van 10 puts PANC januari 2008 met strike USD 2.50 aan limiet USD 0.35 (link actuele optieprijs: http://finance.yahoo.com/q?s=PBQMZ.X);

2; Close Buy (aankoop in sluiting) van 10 puts ESLR september 2007 met strike USD 10.00 aan limiet USD 0.75 (link actuele optieprijs: http://finance.yahoo.com/q?s=QLUUB.X) .

20:19 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: panc, eslr |  Facebook |

23-04-07

Back in business

Bij EVERGREEN SOLAR (ESLR – USD 10.42 – YTD: + 38 %) zijn we back in business.  Het order om 10 puts september 2007 met strike USD 10.00 aan USD 1.15 te verkopen, werd uitgevoerd. Voor de plicht ESLR tegen USD 10 aan te kopen indien ze tegen de vervaldag half september onder USD 10 noteren, ontvangen we dus USD 1.150 (10*100*USD 1,15).  Tegelijkertijd wordt USD 10.000 op de spaarrekening geblokkeerd.  De aktuele optieprijs vindt u hier : http://finance.yahoo.com/q?s=QLUUB.X.

Herinnert u  zich ACADIA PHARMA (ACAD – USD 14.26 – YTD: + 62%) nog.  Dit Amerikaans biotech-bedrijf is actief in het onderzoek naar de ziekte van Parkinson, naar schizofrenie en enkele andere aandoeningen van het zenuwstelsel.  We tipten het aandeel begin februari aan USD 7.00 en schreven ook puts waarop we inmiddels winst genomen hebben (u kan de historie van gesloten trades links in de kolom opvragen). Het bedrijf heeft een aantal interessante producten in de pipeline en is een overnamekandidaat.  Recent kreeg het aandeel een paar positieve analistencommentaren. Het aandeel noteert nu aan USD 14.26.  We geven een order om 5 puts september 2007 met strike USD 12.50 an limiet USD 1.60 te verkopen. Voor een aktuele prijs : http://finance.yahoo.com/q?s=AQYUV.X. Bij uitoefening van het order ontvangen we USD 800 (5*100*USD 1,60).  Op de spaarrekening wordt de tegenwaarde van 500 aandelen of USD 6.250,- geblokkeerd.

17:14 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (1) | Tags: acad, eslr |  Facebook |

19-04-07

Nieuwe orders

Een opmerkelijke stijger gisteren was ENERGY CONVERSION DEVICES (ENER – USD 39,61 – YTD: + 17%).  Het bedrijf, actief in de sector alternatieve energie, steeg met 5,8 % na berichten over een mogelijke verkoop van haar joint venture in Cobasys LLC, een maker van batterijen voor hybride wagens.  Begin maart noteerde het aandeel nog aan USD 28.  Rond die periode hebben we ook puts op ENER verkocht.  We zijn 2 puts juni met strike USD 30 short.  Omdat we toen geloofden in een herstel van de koers hadden we een `in the money` put verkocht. In-the-money puts hebben naast een tijdswaarde ook een intrinsieke waarde, en hebben dus een hogere delta.  De opties zijn m.a.w. gevoeliger voor bewegingen in het onderliggende aandeel. Voor meer uitleg over de delta van een optie, klik hier: http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/belegge... .  Voor de 2 puts (tegenwaarde 200 aandelen) juni usd 30 hadden we USD 3.60 ontvangen.  De opties noteren nu aan usd 0.40 (actueke prijs: http://finance.yahoo.com/q?s=EQIRF.X) .  We geven een order tot het einde van de maand om de positie aan USD 0.35 te sluiten (close buy of sluitingsaankoop).  Dit betekent niet dat we geen potentieel meer zien in ENER.  Integendeel zelfs, maar de resterende premie is te klein om de positie nog 2 maand aan te houden.  We zouden de positie gewoon kunnen laten uitlopen tot in juni maar dan verdienen we maar USD 70 meer (2*100*USD 0,35) en blijft het kapitaal 2 maand langer geblokkeerd.  Bovendien zouden we het risico behouden ENER te moeten kopen indien ze in juni onder de strike van USD 30 noteren.  Bij uitvoering van het order realiseren we een winst van USD 650 (200 keer 3,60-0,35).  Op het geblokkeerd kapitaal van USD 6.000,- betekent dit een rendement van 11 %, of 61 % op jaarbasis.  We blijven het aandeel volgen.  Bij correctie richting USD 30 is ENER opnieuw een aankoop waard.

Zoals verwacht daalde EVERGREEN SOLAR  (ESLR – USD 10.64 – YTD: + 41%) nog wat verder na de aankondiging van de kwartaalcijfers gisteren.  Zoals in ons vorig bericht aangekondigd, geven we opnieuw een order om puts te verkopen.  We geven een order tot het einde van de maand om 10 puts ESLR september USD 10.00 aan limiet USD 1.15 te verkopen. De laatse optieprijs bedroeg USD 1.06 (actuele prijs : http://finance.yahoo.com/q?s=QLUUB.X).  Bij uitvoering van het order ontvangen we USD 1.150,- (10*100*USD 1,15).  Op de spaarrekening wordt dan USD 10.000,- geblokkeerd.  De break-even koers voor de positie bedraagt USD 8.85 (strike USD 10.00 – premie USD 1,15).           

12:19 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (1) | Tags: ener, eslr |  Facebook |

18-04-07

Met een beetje geduld...

Gisteren publiceerde EVERGREEN SOLAR (ESLR – USD 11.90 – YTD: + 57%) haar cijfers voor het eerste kwartaal van 2007.  Het bedrijf meldde een verlies van USD 0.09 per aandeel, zoals ook door de Street verwacht werd. Men verwacht wel een slechter resultaat voor het tweede kwartaal, wat de aandelenkoers wat onder druk zette.  ESLR daalde gisteren met 1,5 % tot USD 11.90 en noteert after close nog eens 4% lager aan USD 11.40.  We moeten er wel bij zeggen dat het aandeel begin april nog bij USD 9.50 stond.  Kopen zouden we op het moment niet.  De winstvisibiliteit is onzeker (pas in 2009 winstgevend?), er dreigt dilutie door kapitaalsverhogingen en de marges staan door de toenemende concurrentie wat onder druk.  Op dit moment hebben geen positie meer op ESLR in de optie-portefeuille.  De verkochte puts juni met strike USD 7.50 werden met winst teruggekocht.  Als de koers zou terugvallen tot USD 10.00-10.50, lijkt een verkoop van puts opnieuw te overwegen waard.    

Nieuws viel er ook te rapen bij het Canadese biotech-bedrijf YM BIOSCIENCES (YMI – USD 1.65 – YTD: - 42%).  Het bedrijf meldt dat het de toelating krijgt om in Japan de `Phase I clinical trial` te starten voor het product Nimotuzumabde, een kankerbestrijdend middel.  Voor bepaalde kankers is het product al toegelaten in Indie, China, Cuba en Argentie. YMI is de enige verlieslatende positie in onze optie-portefeuille.  In maart moesten we door assignment (uitoefening geschreven puts) 2.000 aandelen tegen USD 2.50 aankopen. YMI was in het begin van het jaar sterk gedaald omdat het onderzoek (in Phase III) naar Tesmilifene (een middel tegen borstkanker) stopgezet werd. Omdat YMI ook nog andere producten in de pipeline heeft, besloten we de positie te behouden en calls met strike USD 2.50 te verkopen.(verplichting om de aandelen te verkopen).  Door de ontvangen premies van de geschreven en intussen aangezegde maart put (USD 0.35 per aandeel) en van de geschreven jauari 2008 call (USD 0.25 per aandeel) bedraagt de break-evenkoers voor de positie nu USD 1.90 (2.50 -0,35 -0,25).  U ziet dat men, met het nodige geduld, via opties de break-even van minder goede posities aanzienlijk kan verlagen.  Op het moment dat we de maart USD 2.50 puts verkochten, noteerde het aandeel USD 2.80. 

15:00 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eslr, ymi |  Facebook |